Blockchainteknologien er i dag tett forbundet med digitale betalingsløsninger, men den anvendelige teknologien kan brukes på langt mer samfunnsnyttige områder. Manipulasjon, hacking og påvirkning av valg er ingen ny ting. Hvordan kan blockchain demokratisere verden?

Russlands antatte innblanding i det amerikanske presidentvalget 2016 har i lange tider stjålet avisoverskrifter. Selv om det foreløpig ikke finnes tekniske bevisgrunnlag for hacking eller direkte manipulasjon av selve valgresultatet er dette en økende bekymring i mange land. Elektronisk stemming er ingenting nytt i verden, men stadig mer sofistikert hacking, truer legitimiteten til disse ordningene som i dag finnes i stadig flere land.

 

Sikrer mot valgfusk

Valgfusk er i dag et stort problem i en hel rekke land. Blockchainteknologi har potensiale til å endre på dette. Ved å gjøre demokratiske prosesser trygt og tilgjengelig fra sofaen kan både valgdeltakelse for enkelte grupper og tilliten til valgsystemet styrkes.

Estland er et av foregangslandene i verden i bruk av digitale løsninger innenfor demokratiske prosesser. Det østeuropeiske landet har muliggjort å stemme fra mobilen eller en data ved bruk av elektroniske chipper koblet mot personens unike identitet. Ved parlamentsvalget i 2015 stemte over en tredjedel ved bruk av elektroniske løsninger. Systemet ble innført i 2005 hvor bare to prosent av befolkningen valgte den elektroniske løsningen. Fra parlamentsvalget i 2007 til forrige parlamentsvalg i 2015 har valgdeltakelsen økt jevnt – med nesten fire prosent. Ifølge Estlandske myndigheter kan mye av æren tildeles tilgjengeligheten elektronisk stemmegivning gir. Samtidig har myndighetene i det russiskgrensende landet stadig uttrykt bekymring for russisk hacking av deres elektroniske valgsystem. Blockchainteknologi kan fjerne denne bekymringen.

Blockchainteknologien kan gi full transparens i valgsystemer verden over. Selve blokkjeden er en åpen protokoll – eller en kjede av informasjon – tilgjengelig for alle og enhver. Dette minsker risikoen for at resultater kan manipuleres eller endres. Blockchainteknologi muliggjøres gjennom et bruker-til-bruker-nettverk. Det er altså ingen sentral kilde som sitter på informasjonen blokkjeden består av, men alle brukerne. Mange har pekt på denne teknologien som en potensielt sett revolusjonerende måte og gjennomføre trygge og transparente valg da det er umulig å kunne endre informasjon uten at alle brukere er enig om dette. Blockchainteknologien er i så måte grunnleggende demokratisk da den til dels er brukerstyrt.

«Sofastemming» byr på utfordringer

Mulighetene digital stemmegiving gir er store, men byr på utfordringer. Professor i statsvitenskap ved Kings College i London, Sara Birch, har tidligere skrevet om hvilke sosiale utfordringer digital stemmgivning kan føre til.

Ved digital stemmegiving er det mulig å stemme fra både hjem, arbeidsplass eller andre offentlige plasser. Dette kan resultere i problemer med sosial kontroll. Professoren mener at nøytrale stemmelokaler hvor en stemmer individuelt uten innflytelse fra andre personer rundt en i mange tilfeller vil være bedre. Hun peker på at venner, familie og kollegaer kan påvirke valget den enkelte tar, enten gjennom sosial kontroll eller gjennom utpressing.

Ingen land har til nå prøvd ut valgordninger som tar i bruk blockchainteknologi, men de tekniske forutsetningene ligger til rette for at dette kan gjøres mulig.

Leave a comment