Utvinning av Bitcoin bruker i dag mer strøm enn hele Irland. Skaleringsproblemer og Bitcoins tekniske struktur gjør det økende strømforbruket vanskelig å snu.

Bitcoin utvinnes ved bruk av kraftige maskiner som løser vanskelige mattestykker. I gjengjeld får eierne av datamaskinene belønning i form av Bitcoin. Disse datamaskinene er helt essensielle for at Bitcoinnettverket skal fungere. Desto flere og kraftigere dataer som kommer inn i miningindustrien, desto mer vil strømforbruket gå opp. Dette skyldes at det skal utvinnes like mange Bitcoins til enhver tid for å ikke skape inflasjon i nettverket.

Potensielt ødeleggende problem

Meteorologen Eric Holthaus har skrevet om temaet til klima- og miljønettsiden Grist.

Bitcoins strømforbruk øker med 450 gigawattimer hver dag – tilsvarende Haitis strømforbruk gjennom et helt år. Bruken av strøm øker ekspotensielt og situasjonen er ikke lenger holdbar, mener Holthaus. Dersom økningen fortsetter i samme tempo vil Bitcoinnettverket bruke mer strøm enn hele USA innen kort tid, sier meteorologen til nettstedet.

Verden over prøver land å få ned sine klimagassutslipp. Mange mener det økende strømforbruket gir bedre grunnlag for statlige reguleringer av Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Store deler av miningindustrien befinner seg i land som Kina hvor kull er den største energikilden. Av de utbredte energikildene er kull den kilden som genererer mest klimagassutslipp per kilowatt strøm produsert.

For å ta tak i problemene Bitcoin opplever med skalering – som har ført til enormt energiforbruk per transaksjon og høye avgifter – har Lightning Network blitt foreslått som en løsning. Lighting Network er veldig enkelt forklart et ekstra lag som bygges på Bitcoin-nettverket. Lightning network vil gjøre det mulig å kunne sende Bitcoin både raskere og billigere – samt at det kan håndtere langt flere transaksjoner enn det orginale Bitcoin-nettverket. Flere og flere aktører i bitcoinmarkedet tar i bruk Lightning Network – og trolig vil det bli mer utbredt i tiden som kommer.

FIAT vs Krypto – Hva er miljøverstingen?

Enhver digital transaksjon av penger krever en form for energibruk. Ordninger som VISA og lignende trekker mye mindre strøm enn eksempelvis Bitcoin gjør i dag. Det finnes i dag kryptovalutaer som stiller i samme klasse – eller bedre – enn de utbredte ordningene banker i dag bruker for digitale betalingsløsninger når det kommer til energibruk.

Det finnes ingen offisielle regnestykker som sammenligner klimagassutslipp eller miljøproblemer skapt av ordinære penger sammenlignet med kryptovaluta. Det er mange som mener at Blockchainteknologi kan forbedre en hel rekke ting innenfor klima- og miljøspørsmålet.

Blockchainteknologi kan implementeres i produkter og deres materialkjede fra råvarer til ferdig produkt. Dette kan gi forbrukere innsikt i hvor, når og av hva ulike produkter er laget av. Blockchainteknologi har potensiale til å gi forbrukere mer transparente produkter hvor informasjonen er offentlig og ikke kan endres eller skjules av selskapene som produserer dem.

Den youtubebaserte kryptotenketanken Future Thinkers har laget en video med ulike forslag på hvordan Blockchainteknologi kan implementeres for å få ned klimagassutslipp og hindre ødeleggelse av miljøet.

Leave a comment