Det har lenge versert usikkerhet rundt skatt og kryptovaluta. All kryptovaluta er skattepliktig i Norge – slik gjør du det.

Skattemyndighetene har langt på vei fått øynene opp for kryptovaluta. I likhet med alle andre inntekter eller formuesobjekter må dette skattes av. Norske skattemyndigheter legger til grunn at kryptovaluta er et skattepliktig formuesobjekt. Kryptovaluta må oppgis i skattemeldingen – om ikke risikerer du en baksmell.

Slik fungerer regelverket

I likhet med aksjer og andre verdipapirer skatter en av realisert gevinst på kryptovaluta. Enkelt forklart vil det si at det du har tjent på investeringen din skal skattes av. I motsatt ende er kryptovaluta også fradragsberettiget ved eventuelt tap. Skatt for alminnelig inntekt i 2018 er på 23%. I selvangivelsen skal inntekter fra kryptovaluta føres under «annen inntekt». Dersom en eier kryptovaluta uten å realisere gevinst vil en ikke skatte av dette – med mindre den totale verdien gir grunnlag for formueskatt. Selv om en ikke har realisert gevinst, men eier kryptovaluta, må dette føres inn i selvangivelsen som «Annen skattepliktig formue». Verdien som legges til grunn i formuesbeskatning av kryptovaluta beregnes ut fra kryptovalutaens verdi 31. desember. Formueskatt for 2018 er på 0,85% og bunnfradraget er 1,480,000,- NOK. Det vil si at en skatter 0,85% av alle verdier som overskrider bunnfradraget.

Kryptomagasinet har laget et praktisk eksempel for å forklare reglene for våre lesere.

Eksempel 1.
Ola kjøper bitcoin for 10.000 norske kroner. Et år senere er hans Bitcoin verdt 30.000 norske kroner. Han velger å realisere gevinsten og selger alle sine Bitcoin. Både gevinst og innskuddet tar Ola ut til sin ordinære bankkonto.

Gevinst: 30.000,- NOK – 10,000,- NOK = 20.000,- NOK.
Ola har tjent 20.000,- NOK på sin investering og må skatte 23% av dette.
Skatt: 23% * 20.000 / 100 = 4.600,- NOK
Resultat: 20.000(Gevinst) – 4.600(Skatt) + 10.000(Innskudd) = 25.400,- NOK

Enhver som eier eller trader kryptovaluta er selv ansvarlig for å holde orden i dokumentasjon av innskudd, handler og uttak. Selv om dokumentasjon ikke skal sendes inn ved skattemeldingen har skattemyndighetene full rett til å få innsyn og kreve eventuell dokumentasjon på hva du selv har oppført.

Det er viktig å være klar over at investeringer i kryptovaluta kan regnes som næringsinntekt. Da vil skattesatsene være annerledes. Grensene for hva som er hobby og hva som er næringsvirksomhet er ikke fastsatt i loven. Dersom du er i tvil bør du kontakte skatteetaten for å rådføre deg.

Hold orden i transaksjoner

I løpet at et helt år er det naturlig at det kan være mange transaksjoner frem og tilbake – enten mellom ulike valutaer eller kryptovalutaer – eller fra eller til ordinær bankkonto. Dette kan fort bli uoversiktlig, men det er viktig å holde orden for å kunne dokumentere for skattemyndigheter i fremtiden.

Det finnes en hel rekke apper og nettsider som kan hjelpe deg med dette. Nettsiden Cointracker.info er et verktøy brukt av mange. Her kan du importere data for transaksjoner fra de fleste store kryptobørsene. Ellers er apper som Blockfolio mulig å bruke for å holde orden i transaksjoner. Ta alltid vare elektroniske kvitteringer ved innskudd og uttak dersom det er mulig.

Alle banker har rapporteringsplikt til skattemyndigheter og ved realisering av gevinst er det tilnærmet umulig å skulle skjule dette. Det samme gjelder utenlandske banker med norske kunder. Dersom en blir tatt i å prøve å jukse eller mangler dokumentasjon kan en bli ilagt strenge straffer, bøter eller tilleggsskatt.

Leave a comment