Handelshøyskolen BI i Bergen arrangerer neste fredag et møte hvor kryptovaluta og blockchainteknologi vil være i fokus.

Arrangørene har huket tak i to av de fremste ekspertene på kryptovalutaer og blockchainteknologi i landet; Rune Bergh og Rafal Jakobsen.

Arrangementet tar sted fredag 23. februar klokken 18:00. Det vil bli holdt på handelshøyskolen i auditorium 3. Møtet er også åpent for folk som ikke er studenter på BI. Etter møtet er ferdig vil det være mulig å stille spørsmål til foredragsholderne.

Det er ventet at flere kryptorelaterte temaer vil være i fokus på møtet. Både blockchainteknologi, smartkontrakter gjennom Ethereum og ulike kryptovalutaer vil stå som temaer for kvelden. Arrangementet på Facebook har fått stor interesse. I skrivende øyeblikk har 141 pesoner trykket på “skal”, i tillegg til 423 som har sagt seg interessert i arrangementet.

I tillegg til interessante foredragsholdere har du sjansen til å stikke av med litt bitcoin dersom du møter opp. Arrangørene har på facebookarrangementet meddelt at en heldig person vil stikke av med 0,01 bitcoin. I tillegg har du sjansen til å vinne ytterligere 0,01 bitcoin ved å invitere venner til arrangementet. Arrangørene oppfordrer derfor alle fremmøtte til å ha klar en bitcoin-wallet dersom du skulle være så heldig å vinne. Etter dagens kurs tilsvarer 0,01 bitcoin nesten 800 norske kroner.

Rune Bergh vil snakke om Ethererum og smartkontrakter på møtet. Bergh er for øyeblikket en av moderatorene for facebookgruppen “Kryptovaluta Norge“. Gruppen har på kort tid vokst til nesten 17.000 medlemmer. I tillegg til å moderere den hurtig voksende gruppen, er Bergh administrerende direktør i Jotunvillur Consulting Group. Konsulentselskapet jobber blant annet med adopsjon av smartkontrakter og blockchainteknologi, som også vil være temaet han vil snakke om på møtet.

Rafal Jakobsen er en av de fremste ekspertene på blockchainteknologi i Norge. Han har i flere år fulgt kryptovalutaenes eksplosive vekst, og satt seg grundig inn i blockchainteknologi. Kryptomagasinet har i forhold til møtet fått noen kommentarer fra Jakobsen.

Når og hvorfor fikk du interesse for kryptovaluta og blockchainteknologi?
– Januar 2015 var første gang jeg kom over Bitcoin, det tok meg ikke lang tid før jeg falt for teknologien og gjorde mitt første kjøp. Grunnen til interessen kom for Bitcoin er at jeg har vært bevist på at vårt nåværende finansielle systemet har problemer som vil bringe store konsekvenser for fremtiden. Bitcoin er løsningen på å løse disse problemene.
Det har vært ganske stor interesse for arrangementet på Facebook sammenlignet med flere mange andre temamøter som har blitt holdt av samme arrangør. Tror du interessen for kryptovaluta kan vokse ytterligere i Norge?
– Kryptovaluta og Blockchain teknologi er enda i startfasen, jeg tror at flere og flere vil få øynene sine opp for denne teknologien over årene som kommer.
Interessen for kryptovaluta på BI er av naturlige årsaker gjerne større enn i resten av befolkningen. Hva tror du skal til for at allmenheten fatter interesse for tema, og kanskje enda viktigere, på sikt kan ta i bruk kryptovaluta? 

– Det jeg tror skal til for at flere tar i bruk Bitcoin og annen kryptovaluta er hovedsaklig opplæring og tid. Når folk begynner og forstå hva egentlig Bitcoin og Blockchain er og ikke kun relaterer emne med en dollar-pris vil flere begynne å bruke det, rett og slett fordi dette er teknologi som har revolusjonert måten vi lagrer, sender og mottar penger.

Hovedgrunnen til vi har arrangementet Kryptovalutafredag på BI 23. februar er får å få opp generell kunnskap om Bitcoin, annen kryptovaluta og blockchain-teknologi.

Til slutt, om du nå skal blinke deg ut et blockchainprosjekt eller en kryptovaluta du har troen på, hva ville det vært, og hvorfor?
– Det ville vært SingularityNET (AGI).

AI er et veldig hot tema om dagen som man kan nesten ikke se vekk fram, teknologien er i massiv utvikling og blir brukt av hedgefond, forsikringsselskap, kirurgi, diagnosesetting, narkotikaforskning også videre.

Nesten alle bransjer ønsker å få fingrene sine rundt denne teknologien, men den største veksten er ennå ikke kommet.

Å få AI til å jobbe sammen på et åpent desentralisert nettverk er noe som vil ta AI-teknologi til et nytt nivå, det vil si AI som kan lære av hverandre, utnytte eksterne datasett og evner.

Det finnes for øyeblikket ingen plattform som muliggjør denne typen interoperabilitet og koordinering. Lanseringen av en slik plattform ville være en av de største gjennombruddene i evolusjonen av AI.

SingularityNET er den første og eneste plattformen som gjør at AIs kan samarbeide og koordinere i skala. Dette fjerner en av de største begrensningfaktorene for AI vekst i dag – mangelen på interoperabilitet – som begrenser muligheten til å utnytte styrken og evnen til individuelle AIer.

Med SingularityNET kan bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner styrke sine AI-agenter til å delta i markeder, kjøpe og selge varer og tjenester. Ikke lenger må AI eksistere i siloer, kun i stand til å operere innenfor et bestemt selskap, infrastruktur eller industri.

AIs kan bruke SingularityNET-markeder til å kjøpe sjeldne og verdifulle datasett eller analytiske evner som tidligere måtte utvikles internt fra grunnen av. AIs kan også bruke SingularityNET-markeder til å tjene penger på sine egne eiendeler, og skaper stor verdi fra proprietær informasjon, algoritmer og funksjonalitet.

Leave a comment