“Big data” er ventet å generere enorme penger i årene som kommer. Blockchainteknologi kan spille en avgjørende rolle.

Datamengdene som genereres av stadig flere enheter koblet mot internett genererer enorme mengder informasjon. Informasjonen som lages spiller en stadig større rolle i alt fra markedsføring til forskning. Tech-giganter som Google, Microsoft og Facebook sitter stadig igjen med større monopol på big data – eller stordata som det heter på norsk.

Datateknologien blir stadig mer sofistikert og kraftigere. Datamengder som tidligere ikke var mulig å analysere kan nå brukes til smartere markedsføring. Applikasjoner kan også brukertilpasses til helt nye nivåer. Algoritmer kan regne ut individers preferanser, interesser og andre data nøyere enn noensinne før.

I følge tall fra dataanalyseselskapet International Data Corporation ble det skapt mer data i zettabytes(ZB) i 2017 enn det har blitt gjort i hele menneskets historie tidligere. I 2016 ble det generert 16 ZB data i verden – selskapet har beregnet mengden til å være 163 ZB i 2025. For å sette det i perspektiv er illustrasjonsbildet i artikkelen på 2,3 megabyte. 16 ZB tilsvarer nesten 7 billiarder slike bilder – eller 7.000.000.000.000.000 i tall.

 

Voksende marked

Tall fra Statista viser at inntektene fra Big Data har økt enormt de siste årene. Verdiene Big Data skapte i 2017 er i følge samme rapport over 265 milliarder kroner. I 2020 er verdiene ventet å øke til 453 milliarder kroner.

I dag sitter store selskaper som Google og Microsoft på enorme mengder data. Google har med sin annonseplattform AdWords mulighet til å analysere brukeres interesser gjennom å hente inn data for søkehistorikk, hvilke sider en besøker og hvilke bilder en deler på sosiale medier. Tilbake får forbrukerne tilpasset annonser som skal treffe deres preferanser og øke mulighetene for målrettede klikk.

Mange ser på monopoliseringen av markedet for Big Data med stor bekymring. Carolyn Wilkins fra Bank of Canada uttalte nylig bekymring over monopoliseringen. Hun mener det hindrer innovasjon når få selskaper sitter på så mye makt. Hun refererer til “The Big Five” – et uttrykk brukt om de fem største tech-selskapene i verden – Google, Microsoft, Facebook, Amazon og Apple. Verdien til de fem selskapene tilsvarer omtrent en femtedel av av verdens største økonomi – USA.

Desentralisert – Sikrere og mer åpent

De enorme mengdene data som skapes krever mer sikkerhet. Sofistikert hacking truer personvern, da stadig mer data er koblet mot enkeltpersoner. Blockchainteknologi kan spille en avgjørende rolle i å sikre Big Data ved bruk av desentraliserte nettverk. Lagring av data kan skje ved å ta i bruk blockchainteknologi slik at det ikke samles i sentraliserte enheter – men i distrubuerte nettverk. Dette gjør det vanskeligere å kunne endre, stjele eller hacke data.

IOTA har lenge hatt fokus på Big Data. I høst lanserte IOTA er pilotprosjekt for en markedsplass for data. Idéen bak er å skape en plattform hvor selskaper kan utveksle eller selge data og slik skape både inntekter og ny innovasjon. Norske selskaper som Tine og Agder Energi er med på pilotprosjektet. Tine har blant annet koblet opp melkekuer til internett. Håpet er å kartlegge bevegelser for å lære mer om dyrene.

The Kimberley Process er en internasjonal organisasjon som overvåker diamanthandel over hele verden. Målet til organisasjonen er å sikre åpenhet i diamanthandel og hindre at diamanter er med på å finansiere krig og konflikt. I en rapport fra KP skrives det om mulighetene for å implementere blockchainteknologi for å sikre diamanthandel ytterligere. Blockchainteknologi kan i følge rapporten hindre falske sertifikater, samt menneskelige feil. Såkalte bloddiamanter har lenge vært i fokus verden over. Nå håper KP at blockchainteknologi kan hindre forfalskning av sertifikater og gjøre diamanthandel mer åpent.

Stadig flere selskaper og organisasjoner ser på mulighetene blockchainteknologi bringer når det gjelder sikring av data. I en verden hvor datamengdene øker drastisk kan blockchainteknologi spille en avgjørende rolle.

 

Leave a comment