I dag holder sentralbanksjefen for Norges Bank sin årlige tale. Utenfor arrangerer partiet Liberalistene en demonstrasjon.

Norge har i likhet med de fleste land i verden sin egen sentralbank. Norges Bank er ansvarlig for å utstede norske kroner. Målet er å opprettholde finansiell stabilitet, samt sikre den norske kronen. Sentralbanklovens første paragraf sier at Norges Bank skal “sikre et effektivt betalingssystem innenlands og ovenfor utlandet”.

Partiet Liberalistene er små i Norge. Ved forrige stortingsvalg i 2017 fikk partiet 0,2 % av stemmene nasjonalt. Til tross for lav oppslutning ønsker partiet å gjøre store endringer i pengepolitikken i Norge. I dag arrangerer de en demonstrasjon utenfor Norges Bank når sentralbanksjefen holder sin årstale.

Nestleder i partiet, Roald Ribe, mener at sentralbanksystemet vi har i dag ikke er hensiktsmessig for forbrukerne.

– Liberalistene er prinsipielt mot staten som aktør innen all økonomisk virksomhet. Partiet mener at stat og økonomi skal skilles, akkurat som de fleste har innsett at stat og religion er mest hensiktsmessig hver for seg. Monopolet på valuta er i seg selv skadelig fordi forbrukerne taper på det, akkurat som på alle andre regulerte vare- og tjenestemonopoler. Vårt alternativ er fri valutadannelse og fritt bankvesen.

Som et ledd i deres langsiktige mål presenterer Ribe flere idéer på kortsiktige mellomløsninger. Blant annet ønsker han et krav til at alle banker må ha fulle kontantreserver for alle innskudd og et stabilt lønnsmål som styrende for pengepolitikken fremfor stabil inflasjon.

Hvilke problemer er det dere mener sentralbankers pengemonopol skaper for vanlige folk?

-Hvis man ser valuta som en hvilken som helst vare, som penger bør være og opprinnelig var, som gull og sølv, så forstår de aller fleste at monopol på en etterspurt vare fører til mye makt. Sentralisering av makt flytter beslutningene langt vekk fra individet slik at potensialet for å stille belsutningstagere til ansvar for konsekvensene av hver beslutning er nærmest ikke-eksisterende. Tilgangen på gull, sølv og andre typer materialer med tradisjonell pengeverdi har fysiske begrensninger gjennom kostnad for utvinning. Valuta har ingen slik begrensning, å lage ny valuta er ikke stort vanskeligere for en bank enn det er for en vanlig person å sette inn et nytt tall i et regneark. Tilgang på og derfor verdi av penger er forholdsvis stabil grunnet initiell kostnad ved dem, mens ny valuta har initiell kostnad tilnærmet null. For å være helt tydelig, penger og valuta omtales her konsekvent som forskjellige ting.

Han mener det inflasjonsbaserte pengesystemet tar fra vanlige folk deres penger ved sparing.

-Hvilke konkrete problemer monopolet fører til for vanlige folk er litt avhengig av situasjon og perspektiv. Inflasjon er en form for ran, en skjult skatt som ilegges de som sparer for fremtiden, enten det er til mulig sykdom, egen pensjon eller investeringer. Ved inflasjon blir sparte penger mindre verdt. En systemisk oppfordring til forbruk av lånt valuta og pålagte tap ved sparing, er en risikabel og usunn strategi. Sette tæring etter næring er et gammelt visdomsord, som brytes daglig gjennom valutamopolet.

Dere ønsker fri konkurranse av valutaer. Inkluderer dette kryptovalutaer?

-Det er korrekt, og det inkluderer kryptovaluta. Mange har nok mest tro på gullstandarden. Men det er ikke gitt at 5000 år gammel tradisjon er eneste tenkbare eller beste løsning for alle til alle typer transaksjoner eller lagring av verdi. Desentralisering av makt og avvikling av monopoler er temaer som vi generelt er opptatt av, og da passer desentraliserte valutaer utmerket inn i bildet. I en fri økonomi er det ikke noe i veien for at flere pengesystemer kan eksistere samtidig. Forbrukerne vil da velge det som de stoler mest på og det eller de som passer best for deres situasjon.

Roald har stor tro på den underliggende teknologien bak kryptovalutaer som Bitcoin. Han mener blockchainteknologi blant annet kan ha potensiale til å avvikle mye byråkrati.

-Teknologien bak kryptovaluta er blockchain og lignende systemer, som også er interessante i seg selv, hvis man er opptatt av desentraliserte transaksjoner og registre for andre ting enn kryptovaluta. Potensialet for redusert byråkrati og sentralisering innen andre deler av samfunnet ligger også og venter, litt som rosinen i pølsesnabben.

Kan kryptovalutaer løse noen av problemene dere mener sentralbanksystemet skaper?

-Ja, det kan de. Med full likestilling med den norske kronen så kunne kryptovaluta utgjøre interessante konkurrenter, og føre til at konkurranse gir forbrukere bedre løsninger og lavere kostnader. Enten kan det føre det til at bankmonopolet skjerper seg og lager bedre og rimeligere løsninger, noe alle tjener på, eller så blir tradisjonell valuta utkonkurrert av bedre systemer. Men skal vi være realistiske så vil nok diverse regulerings og forbudsregimer forsøkes først. De som har makt, innflytelse og privilegert stilling innen et system gir dem oftest ikke fra seg helt frivillig.

Politikken Roald og Liberalistene står for er fjernt fra politikken til stortingspartiene hvor det generelt sett er stor konsensus rundt sentralbanksystemet. Han håper mange møter opp utenfor Norges Bank klokken fem i ettermiddag.

-Omtrent 120 har meldt seg som interesserte. Været vil nok spille inn. Over 30 demonstranter ville gledet oss.

Leave a comment