Facebookgruppen “Kryptovaluta Norge” nådde denne uken enda en milepæl. Gruppen har nå over 17.000 medlemmer – og antallet er stadig økende.

Gruppen er i realiteten det eneste store diskusjonsforumet for kryptovaluta i Norge. Hver dag kommer det nye medlemmer til gruppen for å søke råd, diskutere og lære mer om kryptovaluta og blockchainteknologi. Den “konkurerende” gruppen – Aksjeforum – hvor medlemmer diskuterer aksjer og tradisjonelle investeringsobjekter har blitt parkert i kappløpet om antall medlemmer. Aksjegruppen har i skrivende øyeblikk 15.400 medlemmer.

Moderator i Kryptovaluta Norge og blockchaingründer Rune Bergh, mener dette tyder på at interessen for kryptovaluta favner bredt i Norge. I en undersøkelse gjort av konsulentselskaper Menon Economics kommer det frem at rundt 5 % av nordmenn over 18 år eier kryptovaluta. Selv om interessen for digitale penger parkerer aksjeinteressen på Facebook er det enda et lite stykke før den gjør det i antall investorer. Rundt 365.000 nordmenn eide aksjer på Oslo Børs ved utgangen av fjoråret.

-Det sier veldig mye at vi nå er større enn aksjeforum på facebook. Det sier noe om hvor bredt interessen strekker seg, det appelerer til også de som kanskje tradisjonelt ikke er veldig interessert i investeringer, men som kanskje er opptatt av ideologien eller teknologien.

Bare den siste måneden har gruppen fått mer enn 1350 nye medlemmer.

Interessen for kryptovaluta i Norge har vært økende i lenge. Det er ikke mer enn et par år siden de fleste nordmenn ikke ville visst hva en Bitcoin er – i dag sies det at rundt 200.000 nordmenn eier kryptovaluta. Tror du det er rom for ytterligere vekst?

-Folk flest er ikke klar over potensialet i smarte kontrakter på platformer som Ethereum, NEO og eos og verdiforlagene disse teknologiene har ovenfor bedrifter. I tillegg kommer andre platformer for for eksempel supply-chain, som vechain. Verdiforslaget er enormt, men folk har ikke hørt om det enda. Når folk forstår potensialet her rent teknologisk sett utover bitcoin så kommer disse tallene til å vokse.

-Det er helt klart rom for ytterligere vekst, mener Bergh.

Hvor viktig tror du facebookgruppen har vært for å utvikle konseptet og forståelsen for kryptovaluta i Norge?

-Jeg tror den har vært veldig viktig, det går ikke en dag uten at jeg får meldinger med folk som enten ønsker å takke for tips, råd, eller som søker ytterligere råd. Mange av disse har kun lest i gruppen og aldri kommentert, så det har vært en åpenbar kilde for informasjon og en måte å vokse miljøet og samfunnet innen krypto i Norge.

I tillegg til gruppen Kryptovaluta Norge står samme moderatorer bak gruppen “Nybegynner Kryptovaluta” med nesten 3.000 medlemmer. Denne gruppen er ment for personer som er helt nye til kryptovaluta. Her kan medlemmene stille elementære spørsmål og få hjelp.

Det er tydelig at aktiviteten i gruppen i stor grad følger mediedekningen – som også ofte er tett knyttet til svingningene i priser på kryptovaluta. Bildet under illustrerer hvordan aktiviteten i gruppen var på topp da prisene på de fleste kryptovalutaer nådde en all-time high i desember.

Det er stor aktivitet i gruppene. Bergh mener moderatorene har et ansvar for å holde diskusjonen saklig og informativ. Blant annet er det utformet et regelverk som skal sikre gruppen mot spam og useriøse poster. Samtidig sier han at medlemmene selv også håndhever reglene og bidrar til et godt miljø i gruppen.

Hvordan tar du og de andre moderatorene ansvar for å sikre at innholdet i gruppen forblir godt og informativt?

-Vi tar ansvar ved å håndheve et etterhvert strengt regelverk, noen ganger skulle vi også vært strengere, og det er ikke alltid lett å opprettholde takhøyden samtidig som man sikrer kvalitet. Heldigvis respekterer medlemmene oss i admin-teamet og er stort sett enige i at innlegg bør være informative. Ved å skape en kultur for dette, og ved å gå foran som gode eksempler, så håndhever medlemmene selv mye av dette ovenfor hverandre, noe vi setter veldig pris på. For å sikre at dette fortsetter så forsøker vi å være rettferdige og si tydelig ifra.

Det kan ta mye tid å moderere en gruppe med hele 17.000 medlemmer. Dagene til Bergh fylles ofte med blockchain – både på fritiden – men også rent akademisk og jobbmessig. Han studerer informasjonssikkerhet og kryptografi og er administrerende direktør i Jotunvillur Consulting Group som blant annet arbeider med å få norske bedrifter til å ta i bruk blockchainteknologi.

Du studerer emner tett knyttet til blockchain, er sjef i en start up som relaterer seg til blockchain og adminstrerer en gruppe på facebook som handler om kryptovaluta og blockchain. Du føler ikke dette tar vel mye fokus i hverdagen din?

-Det er klart jeg føler på det. Jeg har brukt utallige timer helt uten vederlag på å dele informasjon, tips og råd til både erfarne og nye og dette har tatt veldig mye tid. Jeg føler mye av den viktigste jobben er gjort og at krypto i Norge er i ferd med å nå kritisk masse, noe som er veldig bra. Jeg angrer ikke et sekund på de utallige timene som har gått med til å bidra til krypto-samfunnet i Norge. Det blir veldig mye blockchain til tider, og det tar tidvis alt for mye av døgnet. Jeg kommer til å fokusere mer på studier innen informasjonssikkerhet og kryptografi og selskapet fremover. Det blir nok ikke veldig mye mindre fokus på blockchain da det tross alt interesserer meg på et akademisk nivå, men fokuset fremover blir enda mer rettet mot teknologien og hvordan dette skal tas i bruk av bedrifter i Norge, avslutter Bergh.

Rune Bergh er en av de fremste ekspertene på kryptovaluta og blockchainteknologi i Norge. Fredag kommer han til BI i Bergen hvor han vil holde foredrag.

Leave a comment