Samtlige store kryptovalutaer kan vise til grønne tall onsdag. Høringene i USAs senat tirsdag skapte optimisme i markedet.

Alle de hundre mest verdifulle kryptovalutaene kan vise til positiv utvikling siste døgn. Kryptomarkedene holdt pusten da Jay Clayton og J.C. Giancarlo la frem sine synspunkter på kryptovaluta, ICOer og blockchainteknologi for komitén for banker, boligpolitikk og byer i USAs senat. Begge to snakket varmt om kryptovalutaer og blockchainteknologi, til tross for at de mente at deler av industrien, da spesielt ICOer, trengte strengere kontroll og reguleringer.

De fleste kryptovalutaer kan onsdag formiddag vise til tosifret prosentvis oppgang siste tjuefire timer. Dette kommer etter en turbulent tid med dramatiske fall og negative nyheter.
Markedsverdien på alle kryptovalutaer har det siste døgnet vokst med over 78 milliarder dollar – tilsvarende 610 milliarder norske kroner, viser tall fra Coinmarketcap.

Meldingene kommer samtidig som børser over hele verden henter seg inn etter foregående dagers fall.

Bitcoin er i skrivende stund priset over 8.400 dollar. Dette er en økning på omtrent 2.400 dollar fra bunnotering tirsdag. Prosentvis er dette en økning på rundt 40 %.
Den største prosentvise økningen siste døgnet blant de ti største kryptovalutaene står NEO og IOTA for. De er opp henholdsvis 36 % og 31 % siste døgnet.

Her kan du se oversikt over utviklingen til alle de største kryptovalutaene det siste døgnet.

Leave a comment