Prisen på Bitcoin var rett før jul over 19.000 amerikanske dollar, men har siden sunket ned på 6-tallet og er i skrivende stund på rundt 7.000 amerikanske dollar. Dette er en nedgang på over 60 % – men lignende korreksjoner og fall har skjedd tidligere. Her ser vi nærmere på de største fallene Bitcoin har gått gjennom.

Da Bitcoin ble lansert i 2009 var det få som kunne forestille seg hvilken reise kryptovalutaen skulle gjennom. For kort tid siden hadde svært få hørt om Bitcoin. Allikevel har kursen hatt mange fall – og ikke minst ville stigninger på sin ferd. I dag anslås det at rundt 5 % av nordmenn over 18 år eier kryptovaluta, de fleste er imidlertid svært nye til valutaen. Kryptomagasinet har hentet data fra https://www.buybitcoinworldwide.com/price/ og Coinmarketcap.com for å se på tidligere fall i Bitcoinkursen. Tall kan avvike litt ut fra hvilken side en henter data fra. Bitcoin har vært gjennom enda flere store korreksjoner enn hva som oppgis i artikkelen, men her ser vi på noen av de største og mer kjente fallene.

Mt. Gox blir hacket i 2011 – 93 % nedgang

Fra juni til november 2011 falt prisen på Bitcoin fra en toppnotering 8. juni på 29,60 amerikanske dollar til en bunnotering 18. november på 2,05 amerikanske dollar. Dette var en nedgang på 93%. Kryptobørsen Mt. Gox ble hacket 19. juni, noe som senere resulterte i at flere tusen Bitcoins ble stjålet. Dette kom etter lang tid med negative publikasjoner om Bitcoin og valutaens tilknytting til Dark-Web-nettstedet Silk Road.

Kilde: https://www.buybitcoinworldwide.com/price/

Trendon Shavers stjeler flere hundretusen Bitcoins – 41 % nedgang

Fra 16. august til 19. august 2012 faller prisen på Bitcoin fra 13,50 amerikanske dollar til 8 amerikanske dollar – en nedgang på 40,74 %. Trendon Shavers, grunnleggeren av Bitcoin Saving and Trust – en ponzisvindel – garanterer alle investorer minst 1 % avkastning per dag. 17. august 2012 går Shavers under jorden med store mengder Bitcoin. Det er fortsatt usikkert hvor mange Bitcoins Trendon Shavers på dette tidspunktet hadde kontroll over – men enkelte estimerer opp mot en halv million enheter. Prisen faller som følge av hendelsen. Senere blir Shavers dømt til 18 måneder fengsel for ponzi-svindelen.

Kilde: https://www.buybitcoinworldwide.com/price/

Mt. Gox stenger ned handel grunnet enorm økning i handelsvolum – 70 % nedgang

Fra 9. april til 16. april synker prisen på en Bitcoin fra 230 amerikanske dollar til 68,36 dollar. Dette tilsvarer omtrent 70 % nedgang. Etter en massiv økning i handler bryter systemene til Mt. Gox sammen. Mange frykter siden er utsatt for et DDoS-angrep – en form for hacking. Kryptobørsen stenger så ned handel. Dette fører til en stor nedgang i prisen på Bitcoin.

Kilde: https://www.buybitcoinworldwide.com/price/

Desember 2013 – En rekke negative hendelser slår inn

Etter en stor prisoppgang som blant annet skyldes et stort inntog av kinesiske aktører, når Bitcoin 1.147 amerikanske dollar 4. desember 2013. Dagen etter forbyr Kina banker fra å tilby handel av Bitcoin. Senere strammer kinesiske myndigheter ytterligere inn reguleringene av Bitcoin. Dette fører til et stort fall i Bitcoins verdi. Fra toppnotering 4. desember faller Bitcoin til 522 dollar den 18. desember – en nedgang på over 54 %. Fallet stopper imidlertid ikke på 522 dollar. Først 14. januar 2015 når Bitcoin bunnen på 177 dollar. Dette tilsvarer en nedgang på nesten 85 % fra toppnoteringen 18. desember 2013.

Kilde: https://www.buybitcoinworldwide.com/price/

Kina forbyr ICOer og lokale kryptobørser i september 2017 – 40% nedgang

I september i fjor gikk kinesiske myndigheter til det skrittet at de innførte forbud mot ICOer og lokale kryptobørser. Dette utløste et stort fall i kursen til Bitcoin og andre kryptovalutaer. Kina var og er et stort marked for kryptovalutaer. Kinesere hadde fortsatt muligheten til å handle på internasjonale kryptobørser, men lokale børser måtte stenges. Det tok imidlertid ikke lange stunden før de fleste kryptovalutaer var tilbake på samme nivå.

Kilde: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

Fallet på nyåret 2018 – 60 % nedgang

Den siste tiden har vært svært turbulent for Bitcoin og andre kryptovalutaer. Årsaken til nedgangen skyldes flere ting, men mange peker på fire sentrale saker;
– Det har skapt usikkerhet om børser som Bitfinex som bruker USDTether, en “kryptovaluta” som skal være koblet 1:1 mot amerikanske dollar. Det har blitt printet Tether i rekordfart og mange har stilt seg spørsmålet om børsene har likviditet i amerikanske dollar. Selskapet bak Tether har vist seg motvillig til å gi ut informasjon om hvorvidt de har dekning i amerikanske dollar for å stadig gi ut nye Tether.

– Sør-Korea innførte reguleringer av kryptobørser. Mange medier rapporterte dette som et forbud. Landet er et av de største markedene for kryptovaluta og meldingene om et forbud skapte mye usikkerhet. Landet innførte ikke noe forbud, men krevde at personer som kjøpte kryptovaluta gjorde dette under ekte navn.

– Indias finansminister gikk nylig ut og sa at Bitcoin og andre kryptovaluta ikke er gyldige valutaer i landet. Media verden over rapporterte dette som at India ville gjøre kryptovalutaer ulovlig, noe som ikke stemte. Dette utløste et stort fall i verdien til de fleste kryptovalutaer.

– I går gikk Kinesiske myndigheter ut og sa at de vil stenge tilgangen til nettsider tilknyttet kryptovalutaer og ICOer i et forsøk på å temme kryptohandelen i landet. Tidligere har Kina gjort ICOer og lokale kryptobørser ulovlig, noe som utløste fallet i september 2017 som er omtalt i artikkelen. Forbudet nå omfatter i motsetning til tidligere også offshore-kryptobørser, samt reklame for kryptovalutaer og ICOer.

Kilde: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/