Det norske selskapet Kryptovault skal begynne å utvinne kryptovaluta i lokalene til den nedlagte tekstilfabrikken på Dale utenfor Bergen.

Siden 1879 har tekstilfabrikken på Dale vært en grunnstein i lokalsamfunnet i den lille bygden nordøst for Bergen. Stor tilgang til billig elektrisitet dannet grunnlaget for industrisamfunnet i bygden. Det er fortsatt tekstilproduksjon i bygden – DaleTec produserer flammehemmende klær og Dale Of Norway produserer tradisjonelle klær som ullgensre. Nå startet et nytt kapittel for bygden.

Kryptovault er et norsk selskap som i første rekke drifter miningutstyr som utvinner kryptovaluta.

I en pressemelding sier selskapets daglige leder, Rein-Owe Flister, at de første miningmaskinene allerede er plassert i det 10.000 kvadratmeter store lokalet. Selskapet har også oppsjon på å ta i bruk ytterligere 10.000 kvadratmeter i fremtiden.

I pressemeldingen opplyser selskapet at tekstilfabrikken er valgt grunnet allerede tilrettelagt infrastruktur, samt god tilgang til energi.

Mining av kryptovaluta trekker store mengder strøm, og har fått kritikk grunnet energibruken. Mange mener den enorme veksten i strøm ikke er bærekraftig. Desto mer datakraft som brukes for å mine de ulike kryptovalutaene – desto vanskeligere blir algoritmene som bekrefter transaksjoner og på den måten opprettholder de enorme desentraliserte nettverkene kryptovalutaer bygger på. Dette betyr i teorien at energimengden som kreves for å utvinne de ulike kryptovalutaene kan øke enormt.

Kryptovault mener at å mine i Norge derimot er miljøvennlig. Grønn energi i form av vannkraft vil bli brukt i Dale. De fleste store miningselskaper holder til i land som Kina hvor det brukes kullkraft for å opprettholde miningen.

Leave a comment