Det mangler ikke på reguleringsforslag lagt frem av sentralbanker og myndigheter i ulike land. Enkelte land har gått så langt at de har gjort kryptovalutaer forbudt.

De siste månedene har verdens kryptovalutaeiere vendt blikket mot øst. Asia er kontinentet hvor kryptovalutaer er mest utbredt, en også det kontinentet hvor flere land har gått inn for forbud mot de digitale pengene. Kina har helt siden september i fjor – da de gjorde ICOer ulovlig – og nylig da de stengte ned tilgang til flere kryptobørser og gjorde kryptorelatert reklame forbudt. Kina har immidlertid på langt nær det strengeste regelverket. Det er hverken forbudt eller straffbart å handle kryptovalutaer for privatpersoner i verdens mest folkerike land – til tross for at myndighetene har prøvd å stramme inn.

Senest i fokus har også Sør-Korea vært. Landet er et enormt marked for kryptovalutaer. Myndighetene innførte nylig reguleringer, men dette må ses på som mildt sagt milde reguleringer sammenlignet med en del andre land.

Reguleringer er et tvegget ord. Land som Sveits har innført reguleringer som skal fremme at selskaper tar i bruk blockchainteknologi, og såklate ICOs for å reise kapital. Nylig kom det frem at Spania ønsker å gjøre det samme. I tillegg til skattekutt for selskaper som utvikler eller tar i bruk blockchainteknologi og ICOer, vil landets regjering regulere det. Lovendringene vil være reguleringer som i første rekke har som hensikt å beskytte investorer mot useriøse prosjekter. Reguleringer i så måte ikke ensbetydende med forbud eller med det formål å hindre ICOer og kryptovalutaer.

Om en måned – i den argentinske hovedstaden – vil verdens mektigste sentralbanksjefer og finansministre møtes for å diskutere eventuelle overnasjonale reguleringer av kryptovaluta. G20 møtet høster stor spenning i markedet for kryptovalutaer. Det har ikke kommet noen signaler om forslag som skal forby hverken ICOer eller kryptovalutaer til G20-møtet neste måned. Allikevel vil nyheter om reguleringsforslag som vil stramme inn på bruk av ICOer og kryptovalutaer påvirke markedet i negativ forstand – slik det blant annet har gjort når Kina har strammet inn.

Til tross for den enorme fremveksten av kryptovalutaer og blockchainteknologi er det enkelte land som har gått lengre enn andre. Her er syv land hvor kryptovalutaer med loven i hånd er forbudt.

Bolivia
Det Sør-Amerikanske landet gjorde Bitcoin og andre kryptovalutaer forbudt helt tilbake i 2014. Sentralbanken i landet gjorde all bruk og eie av valutaer som ikke var regulert av myndighetene forbudt.

Ecuador
Landet ligger på østkysten av det Sør-amerikanske kontinentet. Ikke lenge etter at nabolandet Bolivia innførte et forbud – gjorde Ecuador det samme. Nasjonalforsamlingen i landet vedtok et forbud mot alle former for digitale valutaer. Dette ble gjort samtidig som landet selv utforsket mulighetene for å innføre en nasjonal digital valuta.

Kyrgizistan
I juli 2014 gjorde det sentalasiatiske landet kryptovalutaer ulovlig. Sentralbanken i landet gjorde det krystallklart at deres egen valuta var eneste gydlige betalingsmiddel i landet. Bruk av digitale valutaer kan medføre straffeforfølgelse i det lille landet. Myndighetene begrunnet dette med at de mente at det omtrent var umulig å regulere en valuta som ikke var støttet av en sentalbank eller en gitt myndighet.

Bangladesh
Det Sør-asiatiske landet som kun grenser til India gjorde Bitcoin og andre kryptovalutaer ulovlig i 2014. Dette begrunnet myndighetene med at det ikke var en offisiell utgiver av valutaene som kunne reguleres. I Bangladesh er det strengt forbudt å eie kryptovalutaer. Blir du tatt kan du vente deg å bli dømt under anti-hvitvaskingslover som ble laget i 2012.

Nepal
I høyfjellslandet Nepal er kryptovalutaer ulovlig å eie. Årsaken til at kryptovalutaer er forbudt er i følge landets sentalbank mangelen på å kunne identifisere transaksjoner. Det er kommet meldinger fra landet om at folk er blitt arrestert for handle kryptovalutaer.

Marokko
Det Nord-afrikanske kongeriket gjorde kryptovaluta forbudt høsten 2017. I likhet med flere land – var myndighetenes forklaring på forbudet at betalingssystemer som anonymiserte transaksjoner ikke kunne være lovlig.

Algerie
Nabolandet til Marokko meddelte at kryptovalutaer vil bli forbudt i 2018. Dette skjer som følge av en hel rekke nye finanslover som vil tre i kraft i løpet av året. I lovforslaget heter det at “Kjøp, salg, bruk og å eie virtuelle valutaer er forbudt.

 

Leave a comment