Snakker du med en dreven kryptoentusiast vil du fort legge merke til en del mindre kjente ord og utrykk. Enkelte av begrepene er hentet fra, eller har fått inspirasjon, fra ordinær handel av verdipapirer som aksjer. Her ser vi nærmere på begrepene du bør kunne.

Blockchain: Blockchainteknologi er den underliggende teknologien som ligger bak alle kryptovalutaer. Teknologien er anvendelig og har mange andre potensielle bruksområder enn kryptovalutaer. Teknologien bygger på et bruker-til-bruker-nettverk hvor alle brukere har tilgang til en distribuert blokkjede – en kjede med blokker av informasjon. Blokkjeden kan ikke endres uten at mer enn halve nettverket går inn for det.

ICO: Forkortelse for Initial Coin Offering. En form for emisjon hvor blockchainselskaper kan hente inn kapital i form av et forhåndssalg av en token eller kryptovaluta. ICOer er forbundet med høy risiko.

Whitepaper: Begrep ofte brukt om forretningsplanen til et blockchainselskap. Et Whitepaper forklarer ideen, konseptet og ulike aspekter med et prosjekt.

FIAT: Ord brukt om ordinære valutaer som foreksempel norske kroner eller amerikanske dollar.

Market Cap/Capitalization: Begrep brukt om markedsverdien til den enkelte kryptovaluta eller hele kryptomarkedet som sådan.

Bull og bear: Utrykket har sin opprinnelse fra det konvensjonelle verdipapirmarkedet. Bull er et utrykk for positiv, mens bear er et utrykk for negativ – enten som i tendensene i markedet eller at en person tror på positiv eller negativ utvikling.

HODL: Et begrep som forklarer at personen holder eller sitter passivt på sine kryptovaluta – og ikke selger. Det hersker uenighet i kryptomiljøet om uttrykket stammer fra «Hold on for dear life» eller om det kommer fra en skrivefeil fra det engelske ordet «hold».

FUD: Forkortelsen står for «Fear, uncertainty and doubt» og beskriver nyheter eller signaler, ofte basert på halvsannheter, som sprer frykt og usikkerhet i kryptomarkedet.
FOMO: Utrykket står for «Fear of missing out» og beskriver en stemning i markedet eller for en person hvor en kjøper seg inn i kryptovaluta i frykt for miste en stor økning i verdisetting.

Whale(s): Ordet brukes om personer med store beholdninger av kryptovaluta. «Whales» har mulighet til å påvirke prisen på ulike kryptovaluta i større grad ettersom de sitter på store mengder.

Leave a comment