Fredag forrige uke ble det arrangert kryptovalutafredag på BI i Bergen. Arrangementet trakk mye oppmerksomhet på Facebook. Godt over hundre møtte frem for å høre på Aleksander Bøe og Rafal Jakobsen.

I tillegg til at du kunne stikke av med en premie på 0,01 Bitcoin møtte kryptovaluta- og blockchainekspert Rafal Jakobsen og BI-student Aleksander Bøe opp for å holde foredrag. Av familiære årsaker kunne ikke Rune Bergh holde sitt foredrag denne dagen.

Møtet startet med en innføring i dagens sentralbankssystem og pengepolitikken som føres i dag. Bøe snakket engasjert om hvordan kontrollen over verdens pengestrøm helt siden tidlig 1900-tall har vært konsentrert på svært få hender. Han forklarte også grundig hvordan en inflasjonsdrevet økonomi slik verden er i dag er avhengig av at folk låner mer og mer penger. Stopper gjelden å øke, stopper dagens økonomi opp, forklarte Bøe.

Jakobsen fortsatte møtet med å gå gjennom det grunnleggende for konseptet Bitcoin og kryptovaluta. Han forklarte ulike aspekter og utfordringer for de digitale pengene. De fremmøtte fikk også demonstrert hvordan betalinger med Bitcoin fungerer fra scenen da to heldige vant 0,01 Bitcoin hver. Videre snakket Jakobsen om hvordan blockchainteknologi fungerer, og ikke minst hvorfor så mange store banker og selsksaper klør i fingrene for å få fatt i teknologien. Han snakket også om blockchainprosjektene SingularityNET og VeChain for å demonstrere blockchainteknologi, og det han mener er et nesten uendelig potensiale.

Kryptomagasinet har pratet litt med foredragsholder Aleksander Bøe.

Fortell litt om deg selv.

-Jeg er 21 år gammel og studerer økonomi og administrasjon ved BI, svarer Aleksander. I tillegg til å gå på BI er jeg interessert i idrett, og naturligvis kryptovaluta.

Mange møtte opp på kryptovalutafredag. Hvor tror du folk henter interessen fra?

– Jeg tror folk ser potensialet til kryptovaluta, også utover ren avkastning. Folk har sett seg lei av høy inflasjon og liten bestemmelsesrett over egne penger. Det pengesystemet vi bruker i dag er utdatert og jeg tror folk forstår at vi trenger et nytt system som er bedre enn dagens.

Selv har Aleksander interessert seg for kryptovaluta lenge. Det startet med å lese artikler og når han kom i kontakt med den andre foredragsholderen, Rafal.

– Jeg hadde lest litt artikler om tema. I starten var det mye om Bitcoin. Når jeg kom i kontakt med Rafal var det gjort. Det var da jeg forstod at dette er fremtiden og virkelig noe verdensøkonomien trenger.

Bøe forklarte grundig hvilke problemer han så med dagens sentralbanksystem hvor det er private som har kontroll over pengestrømmen som styrer hele verdensøkonomien. Mange fremmøtte var overrasket, og ikke klar over at, Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken – er et privateid firma.

Du snakket mye om hvordan sentralbanksystemet og pengepolitikken i dag fungerer. Tror du kryptovaluta har potensiale til å snu opp ned på systemet vi har i dag?

–  Det systemet vi har i dag er såpass innprentet i dagens samfunn at det vil kunne ta lang tid. Det er vanskelig å svare på, men om alt fra fem til tretti år vil nok mye skje og det kan være at morgendagens pengesystem ser helt annerledes ut enn det vi har i dag. Der tror jeg kryptovaluta kan spille en rolle.

Vil det bli holdt flere møter om kryptovaluta fremover?

–  Vi tenker å holde en ny samling for dem som virkelig er interessert i emnet. Når den tid kommer vil vi lage et program som passer for dem som kan en del om kryptovaluta fra før. Vi ønsker å gjøre et dypdykk i temaene vi gikk gjennom på fredag. Innholdet tok forbehold i at en del ikke var godt kjent med kryptovaluta og blockchainteknologi. Nå håper vi de kan det grunnleggende og ønsker å lære mer om disse spennende temaene.

Hva er formålet deres med å arrangere slike møter?

– Det handler om å bevisstgjøre folk om systemet vi har i dag og manglene ved det. Folk må bli mer bevisst på hvordan verdensøkonomien er satt sammen og virker. Vi har et ansvar om å opplyse folk om at det finnes bedre alternativer og lære dem om det. Det nye alternativet er kryptovaluta, og da spesielt Bitcoin som vi har stor tro på fremover, avslutter Bøe.

Leave a comment