ICOer, eller såkalte Initial Coin Offerings, har fått et enormt dårlig rykte på seg. I enkelte tilfeller er det med god grunn, men ICOer kan også være med på å skaffe kapitalen innovative selskaper trenger.

Leserinnlegg av Martin Olsen

Jeg tror reguleringer av ICOer er uungåelig på lengre sikt. Media har viet stor oppmerksomhet til ICOer og hvordan enkelte har vist seg å være svindel og hvordan useriøse aktører har stått bak.

Det er vanskelig å si seg uenig i at enkelte ICOer er useriøse eller ikke vil ha sin livsrett. Stadig ser vi også hvordan ICOer fører til en grådighet fra selskapene bak. Taket for penger som skal spyttes inn er ofte for høyt – og uten et reelt formål. Dette må det bli slutt på.

Reguleringer er ofte forbundet med frykt og usikkerhet i kryptomarkedet. Og det er forståelig. Mange av reguleringene vi ser i verden har som formål å hindre kryptovaluta og ICOer. Det finnes derimot flere positive eksempler på reguleringer, slik vi ser i Sveits. Spania ønsker også lignende reguleringer for å tiltrekke seg blockchainselskaper. Å regulere noe er ikke det samme som å forhindre eller forby – det kan derimot skape et rammeverk som fremmer det – men innenfor trygge rammer.

Norge bør ta en lederrolle i dette. Reguleringer må ikke være til for å hindre veksten av bærekraftige og fremtidsrettede blockchainselskaper, men for å fremme deres vekst. Samtidig må reguleringene sikre de som velger å spytte inn penger, og regelverket må hindre fremveksten av useriøse aktører. Dette har kryptovaluta og ICOer alt å tjene på. Desto flere «BitConnects» og useriøse aktører i kryptoindustrien, jo dårligere rykte vil hele industrien få.

Kapitaltilgangen til start ups er utrolig viktig. ICOer gir selskaper en ny måte å hente inn livsviktig kapital på. Dette er hva vi må få frem. Sveits er et foregangsland på hvordan de har regulert ICOer. Selskaper strømmer til landet for å utvikle fremtidens teknologi; blockchain. Dette fører til gode og innovative start up-miljøer, kompetanseheving og gode forutsetninger for å utvikle en nyskapende næring. Dette må også Norge få til.

Jeg håper frykten slipper tak i norske myndigheter. De må se at ICOer kan være et godt verktøy for nye selskaper, samtidig må de positive reguleringene hindre fremveksten av useriøse aktører. Dette vil gagne både forbrukere, investorer og kanskje viktigst av alt hele ryktet til blockchainteknologi og kryptovaluta.

1 Comment

 • Tore Olsen
  Posted 24. februar 2018 02:23 0Likes

  Det er skremmende om teknologien og sektorene den påvirer eller er del av ikke blir regulert. Den eneste måte å beskytte den vanlige mann i gata er regulering.

  Mange av de som forsvarer bitcoin og andre kryptovalutaer legger vekt på at myndigheter holdes utenfor. Men på godt og vondt er myndigheters regulering positivt.

  Når gamle fru Olsen har spart en million på bankkonto, vet hun at hun har en million. Setter hun denne kapitalen inn i kryptovaluta vet hun ikke hva hun har om få dager.

  Om en besitter retten til et beløp som er en del av en transaksjonsfase,kan dette gå tapt om den som effektuerer transaksjonen får likviditetsproblemer.

  Går Sparebanken Trangfjord konkurs, vil statsgarantier dekke mye. Hva krypto-sparere?

  Den viktigste kampen for alle som måtte se fordeler i kryptovalutaers berettigelse, må være å få disse og handel i disse verdipapirer regulert. Det er eneste måte å skape reell tillit til disse.

Leave a comment