Kommentar: Blockchainteknologi kan være grensesprengende for flere industrier og vil med stor sannsynlighet være sentralt i alt fra logistikksystemer til identitetssetting i fremtiden. Med synkende inntekter fra oljenæringen trenger Norge flere bein å stå på. Hvorfor ikke satse på blockchain?

aV: rEDAKTØR FOR kRYPTOMAGASINET, eMIL eNGØ.

Det snakkes stadig om omstilling og innovasjon blant norske politikere. Det er vel og bra, men vi trenger en ordentlig satsing på 2000-tallets kanskje mest revolusjonerende teknologi. I land som USA er det ventet at blockchainselskaper vil vokse hurtig og generere enorme penger – og dermed skatteinntekter.

Norge er i dag for avhengig av oljenæringen for å få statsbudsjetter til å gå opp – og i det hele tatt for å få økonomien til å rulle. Suksesshistorien på norsk sokkel skyldes i stor grad statens aktive rolle hvor de tok stor risiko på vegne av oljeselskapene. Tilbake fikk Norge høye skatteinntekter og dermed verdens best utbygde velferdsstat. Blockchainteknologi er i samme fase i dag som da de første feltene ble funnet i Nordsjøen. Næringen er ny og det krever mot fra investorer å satse på en helt ny teknologi vi enda ikke vet hele potensialet til. Hvorfor tar ikke Norge en ledende rolle ved å satse på å bygge ut kompetanse på blockchainteknologi og dermed skape grunnlaget for rivende innovasjon?

I forbindelse med en artikkel på Kryptomagasinet spurte jeg alle partiene på Stortinget, samt Liberalistene om hva de mente om kryptovaluta. Kunnskapen var mildt sagt lite tilstede om tema. Svarene fra partiene var at de ikke hadde tatt stilling til spørsmålet – eller preget av en proteksjonistisk holdning hvor kryptovaluta var noe skummelt og nytt. Eneste partiet med et faktisk standpunkt i spørsmålet var Liberalistene. Partiene som representerer mer eller mindre hele det norske folk hadde derimot få formeninger. Nå mener jeg det er viktig å skille mellom kryptovalutaer og den underliggende og anvendelige teknologien blockchain, men flere partier så ut til å utelukkende knytte teknologien opp mot kryptovalutaer. Frykten for kryptovalutaer hindrer partiene fra å utvikle fornuftig politikk, og gå inn for satsinger på blockchainteknologi. Bitcoin er blockchainteknologi og vice versa, var inntrykket jeg fikk fra flere.

Blockchainteknologi har muligheten til å gjøre logistikkløsninger mer effektive og transparente. Teknologien har mulighet til å knytte eierskap til identitet, eiendom og mye mer – og det på en mye sikrere måte. Jeg kunne ramset opp en hel rekke bruksområder til. Ta helsevesenet som et eksempel. Enorme mengder sensitiv og persontilknyttet informasjon som journaler er i dag et relativt lett mål for hacking. Helseminister Bent Høie burde sove dårlig om natten. Staten har et overordnet ansvar for personvern i slike tilfeller. Hvorfor får vi ikke journalene inn på en blockchain? Dette ville gjort hacking og juksing med systemer eller journaler tilnærmet umulig og sikret personvernet til nordmenn.

Det må en holdningsendring til blant våre folkevalgte. Kryptovaluta er en ting, blockchanteknologi er noe annet. Kunnskap er nøkkelen, for det ser ut til å være fraværende for øyeblikket. Norge bør helt klart se på mulighetene blockchainteknologi kan skape. Både for effektivisering innen det offentlige, men også som en egen næring som kan skape fremtidige skatteinntekter for landet.

 


Dette innlegget er en kommentar og ER meningsbasert. kRYPTOMAGASINET.NO TAR I MOT LESERINNLEGG OG KOMMENTARER FRA VÅRE LESERE. dETTE KAN SENDES PÅ MAIL@KRYPTOMAGASINET.NO

Leave a comment