Bitcoin er opp over 27 % fra dagens bunnotering på 6.048 dollar til 7.708 dollar tirsdag kveld. Ethereum er opp 35 % fra dagens bunnotering til 777 dollar. Samtlige av de topp hundre kryptovalutaene stiger i verdi etter høringene i senatets komité for banker, boligpolitikk og byer. Representanter fra US Securities and Exchange Comission(SEC) og The Commodity Futures Trading Comission(CFTC) la frem sine syn på kryptovaluta, ICOer og blockchainteknologi.

Spenningen var stor da høringen begynte. På forhånd hadde J. Christopher Giancarlo fra CFTC og Jay Clayton fra SEC publisert sine vurderinger i et dokument før høringen begynte. J.C. Giancarlo dedikerte en og en halv side til å snakke om de åpenbare forbedringene blockchainteknologi kan tilføre flere industrier og institusjoner, deriblant finansielle institusjoner og landbruk. Samtidig hadde Giancarlo fokus på at myndighetene måtte ta en aktiv rolle for å forhindre bedrageri og åpenbar svindel.

Her kan du lese J.C. Giancarlos dokument.
Her kan du lese Jay Claytons dokument.

Jay Clayton hyllet Blockchainteknologi i sin uttalelse, men hadde stort fokus på at mange ICOer var åpenbare svindler. Han frykter at mange nye småinvestorer skal tape penger i svindelprosjekter og fremhevet blant annet Facebooks nylig innførte forbud mot reklame for ICOer som et bra eksempel.

ICOer må bli regulert
Begge var opptatt av at ICOer må reguleres strengere. Kryptovalutaer må ifølge dem to også kontrolleres bedre for å hindre svindel og markedsmanipulasjon. Blockchainteknologi som sådan var begge entusiastiske om og mente var det som trengte minst reguleringer.

Som Clayton skriver i dokumentet som ble publisert før høringene mener SEC at det må tillates ytterligere vekst av blockchainteknologi og kryptovalutaer, mens det må holdes et øye med ICOer.

CFTC-formann J.C. Giancarlo åpnet med å fortelle om sine tre barn og deres entusiasme rundt Bitcoin og kryptovalutaer.

Da Senator Tom Cotton fra det republikanske partiet spurte Giancarlo om hva som var verdien av Bitcoin, svarte han; “Hvis ikke Bitcoin fantes, ville ikke DLT fantes”. DLT er et ord for Distrubuted Ledger Technology, også kjent som Blockchainteknologi.

“Hvis ikke Bitcoin fantes, ville ikke DLT fantes”

Både Giancarlo og Clayton var enige om at de viktigste virkemidlene for å forhindre svindel og useriøsitet, både når det gjelder ICOer og kryptovalutaer er mer kunnskap. Samtidig mener begge at myndighetene skal straffeforfølge useriøse svindelprosjekter.
Oppsummert mente de begge at blockchainteknologi kan være et vekstmarked for USA, slik internett har vært.