Det styrende folkepartiet i Spania vurderer å gå inn for å gi bedrifter som utvikler eller tar i bruk blockchainteknologi skattekutt.

I følge Bloomberg vil forslaget bli behandlet inneværende år. Teodoro Egea, personen som har ansvar for å utforme lovforslaget, sier at å få blockchainselskaper til Spania vil være med å utvikle næringslivet og industrien innenfor flere sektorer – i alt fra finans til helsesektoren.

I tillegg til skattekutt ønsker Spania å utvikle reguleringer som gjør det attraktivt for gründere å bruke ICOer som et finansielt verktøy for å skaffe kapital i selskaper. Samtidig skal regelverket sikre investorer mot svindel.

Egea har tidligere uttalt seg positivt om blockchainteknologi. I desember linket han til en artikkel på Twitter som forteller om potensialet blockchainteknologi kan gi på mange områder.

Mannen bak lovforslaget ønsker også fordelaktige reguleringer av ICOer, lignende Sveits har innført.

Det er ventet at lovmakerne vil hente inn eksperter på blockchainteknologi for å utvikle reguleringene i en positiv retning som både inkluderer at Spania blir et attraktivt land for å utvikle blockchainteknologi og ta i bruk ICOer, men som også sikrer investorer. Landet vil også se på hvordan land som Sveits har utviklet sin positive tilnærming til bruk av ICOer.

Statsminister i Spania, Mariano Rajoy, ønsker også å innlemme selskaper som driver med big data og 3D-printing i lovforslaget. Slik ønsker landet å tiltrekke seg innovative selskaper som jobber med det mange vil regne som noen av de store fremtidsteknologiene.

Leave a comment