FNs barnefond har startet en bistandskampanje rettet mot dataspillere og minere. FN-organisasjonen håper at folk kan stille dataene deres tilgjengelig for å mine kryptovalutaen Ethereum. Inntektene skal gå til barn fra det krigsherjede landet Syria.

I et forsøk på å skape innovative løsninger for bistandsdonasjoner har FNs barnefond – kjent som UNICEF – lansert en kampanje kalt Gamechaingers. Den to måneder lange kampanjen ble lansert 2. februar.

    “Thanks to the solidarity of the PC gaming community, Game Chaingers turns graphics cards into a humanitarian tool and organize the first ever blockchain fundraising by mining Ethereum for UNICEF.”

Målet til kampanjen er å samle inn penger til barn i Syria. Landet har vært preget av borgerkrig og har dominert nyhetsbildet siden 2011. Ved å laste ned mining-softwaret Claymore kan en koble dataer opp og bidra med donasjoner gjennom mining med grafikkort. Donasjonene går til UNICEFs elektroniske kryptolommebok. Organisasjonen oppfordrer PC-spillere til å mine når de ellers ikke bruker datamaskinen.Til nå har innsamlingsaksjonen samlet inn 1.464 euro.

Blockchainteknologi er ingenting nytt for den internasjonale organisasjonen. Under London Blockchain Week 2017 presenterte UNICEF “Donercoin”. “Donercoin” er et blockchainbasert-prosjekt for å digitalisere donasjoner, samt øke transparens, åpenhet og innsyn i internasjonal bistand. Ved å bruke Ethereums smartkontrakter håper organisasjonen å styrke tilliten til folk og åpne opp for mer innsyn i hvordan bistandspenger brukes og fordeles. Organisasjonen støtter også opp under blockchainbaserte start-ups i utviklingsland.