Bankenes monopol på penger er med på å definere barrièren for folk som vil ut av fattigdom. Kryptovaluta tar makten fra bankene og gir den til vanlige folk – og skiller ikke på konstruerte forskjeller mellom folk som hudfarge og kjønn – eller størrelse på lommeboken. Desentralisering kan gjøre hverdagen enklere for verdens fattigste.

Av Emil Engø
Dette er en kommentar hvor forfatters meninger kommer frem. Vil du bidra til debatt? Send oss dine meninger på kryptomagasinet@mail.no!

Ekstrem fattigdom defineres av at en ikke har tilgang til helt nødvendige behov som mat, klær, rent vann eller tak over hodet. I dag lever nesten 800 millioner i ekstrem fattigdom. En fellesnevner for de fleste av dem – i tillegg til mange flere – er at de ikke oppfyller bankenes krav til å disponere en konto. Dette gjør at verdens fattigste er avskrevet fra kjøp og salg på nett, lån, trygge sparemetoder og investeringer i eksempelvis aksjer for å få sparepengene til å vokse. Dette gjør vondt verre og fraskriver de fattigste muligheter de burde ha – som også kan hjelpe dem ut av fattigdom.

Det finnes mange veier ut av fattigdom. De åpenbare tiltakene er gode utdanningsmuligheter og et jobbmarked som inkluderer. Dersom en segmenterer det ned på individnivå sitter du igjen med tre muligheter; sparing, investering og innovasjon. Det mest åpenbare er sparing gjennom den inntekten en disponerer. Det andre er å investere penger for å få de til å vokse. Den siste muligheten er innovasjon – gjennom å skape noe nytt med en god ide. Alle disse tre mulighetene avhenger i stor grad av å ha tilgang til en bankkonto og deres tjenester. Å spare effektivt – og ikke minst trygt – avhenger av å ha en bankkonto. Om ikke er kontanter eneste løsningen, og det er hverken trygt eller særlig hensiktsmessig for de fleste. Sparegrisens dager er forbi for de fleste – heldigvis – men dessverre ikke for verdens fattigste. Den andre metoden – å investere – er også i stor grad avhengig av tilgang til banktjenester. Du betaler ikke for aksjer med kontanter – hverken i Norge eller i utviklingsland. Å innovere og skape noe nytt er noe alle i bunn og grunn kan, men uten tilgang på kapital gjennom lån blir det ofte med ideen for fattige.

Blockchainteknologi og kryptovaluta endrer spillereglene for verdens fattigste. Kryptolommebøker former et digtalt alternativ for en bankkonto alle kan ha tilgang til. Mobiler er etterhvert allemannseie for svært mange – også fattige mennesker. Du trenger ikke noe mer for å i dag oppbevare penger digitalt gjennom kryptovaluta. Vi ser allerede tendensen av dette i flere utviklingsland. Mennesker som ikke har tilgang til banktjenester tar i bruk digitale valutaer som ikke er regulert av hverken banker eller myndigheter. Dette er en utvikling i verdens fattigste sin favør og gir muligheter de tidligere ikke har hatt. I en hel rekke afrikanske land spiser kryptovaluta mer og mer av pengemonopolet til bankene.

Les også: Bitcoin-boom i Afrika

Dette gir dem muligheter til å spare digitalt, betale digitalt og ikke minst investere penger. I land hvor tilliten mellom folk ikke er stor byr blockchainteknologien på et helt nytt nivå av tillit. Du trenger ikke lenger å gå gjennom en tredjepart for å foreta betalinger. Tjenester for å sende penger – da spesielt over landegrenser – spiser opp små beløper. Systemet er designet for å ramme de fattigste mest.

Det faktum at mange kryptovalutaer er deflasjonsbasert gjør de lukrative som et spareobjekt – spesielt for verdens fattige. Rent teoretisk vil en deflasjonsbasert valuta øke i verdi over tid. Svært mange utviklingsøkonomier sliter med høy inflasjon som spiser opp store deler av pengene til fattige mennesker – spesielt når de ikke har tilgang til kontoer med en viss rente. Når de rikeste og middelklassen i mange land delvis blir skjermet for inflasjonen gjennom rentenivå på kontoer – rammer inflasjon de fattigste aller mest.  De har få måter å unngå inflasjonen på gjennom tradisjonell sparing i kontanter.

Les også: Kryptovaluta i et inflasjons- og deflasjonsperspektiv

Dette er en råtten politikk som rammer de svakeste. Kryptovaluta gir ikke bare makten til forbrukerne, men også mulighet til mer effektiv og trygg sparing og oppbevaring av penger.

Leave a comment