Kommentar: I en tid hvor personvernet trues av både autoritære regimer, private kjempeaktører og en stadig raskere utvikling av teknologi er kryptovaluta et av mange svar for å stå i mot den enorme trusselen dette utgjør.

Forfatteren George Orwell sin fremtidsroman 1984 ble gitt ut i 1949. Dette var bare få år etter at verden på menneskets histories mest grusomste vis så hvor destruktive autoritære politiske krefter kunne være. Ikke bare var det japanske keiserriket og det tyske nasjonalsosialistiske styret rasistiske til ytterste grad, men også autoritære i form av kontroll over sin egen befolkning. Paradokset her er at overvåkningen vi idag ser over sivile er langt mer omfattende enn disse notoriske regimene hadde mulighet til. Utviklingen mot et algoritmestyrt samfunn hvor styresmakter kan kalkulere innbyggere ved kombinasjoner av superdataer og massiv overvåkning er kortere fra oss enn mange vil tro.

Nylig sprakk sannheten om hvordan Facebook har latt private aktører misbruke personlig data. Cambridge Analytica-skandalen er et slag i fjeset på Facebook, men neppe den siste personvernskandalen vi kommer til å se fra den stadig mer monopoliserte teknologiverden. Store aktører sitter på enorm makt, svært sentralisert, over milliarder av mennesker i form av data. Det er nok ikke kull og olje som vil være en dominerende økonomisk og politisk maktfaktor om få år – men data. Verden produserer stadig mer data. Faktisk så mye at det i fjor ble produsert mer data fra mennesker enn det har blitt gjort gjennom hele menneskets historie før 2017.

Det ville ikke vært lett å gjøre motstand mot okkupasjonsmakten under andre verdenskrig i dag. Stadig mer er koblet mot internett og kan spores tilbake til brukeren. Når du foretar et kjøp med et bankkort kan dette spores til hvor, når og hva som ble kjøpt. Det er vanskelig å være usynlig i en digitalisert verden – til tross for at det er en svært grunnleggende rett for individet. Den norske motstanden under andre verdenskrig ville ikke løpt en sjans i dagens samfunn.

Det er få som vil godta hvordan Facebook brukte personlig data og lagret dette. Til tross for dette – uten å gi Facebook noe forsvar – godtar de fleste at myndigheter gjør det samme. Du eier ikke dine egne opplysninger eller data – det er det både private og statlige aktører som gjør. Med en fare for å høres paranoid ut vil jeg påstå at dette er en farlig utvikling. Heldigvis finnes det tiltak mot den massive overvåkningen og kontrollen av individet.

Vi ser idag at etter flere hundre år med frihetskamp og en lysere retning for verdenssamfunnet i et personvern- og menneskerettsøyemed at sterke krefter tar kampen mot dette. Verden går ikke lenger i en mer demokratisk retning for mer frihet, men i en mer autoritær retning, hvor populister styrer dagsorden og fører folk bak lyset. Nylig ønsket Trump-administrasjonen å innføre enda strengere regler for å besøke USA. Dersom de får endringene gjennom de demokratiske organene vil du måtte vise frem og oppgi alle kontoer på sosiale medier for å komme inn i landet. Det er et grovt overtramp på menneskers privatliv og personvern – noe jeg tror enhver med et snev av fornuft vil se og skjønne.

Det handler ikke om at det er så voldsomt skummelt å vise grensevakten sin Facebook-feed, men hvordan dette kan brukes. Det handler om at slike tiltak gir grunnlag for sensur, til politisk styring på feile premisser og muligheter til å undertrykke enhver opposisjonell mening. Det er skummelt.

Innskrenkinger av frihet har alltid blitt unnskyldt med å skulle bedre sikkerheten til majoriteten. Det er litt vel selvimotsigende å skulle innføre tiltak som i første rekke rammer majoriteten, for å beskytte dem. Du tar ikke flere terrorister ved å overvåke alle. De som vil kan alltid finne kanaler for å kommunisere anonymt og gå under radaren. Det du derimot gjør er å skape et grunnlag for autoritære krefter og misbruk av vanlige folks data. Ingen har rett til å høre hva du snakker om i telefonen eller vite hva du bruker pengene dine på – heller ikke myndigheter under påskudd om å beskytte deg – for det gjør det ikke.

Det er her kryptovaluta og blockchainteknologi kommer inn i bildet. Dette er en teknologi som sprer makten. Det er en demokratisk teknologi som gir deg rett over egne data og råderett over egne penger.

Vi ser stadig flere tar i bruk kryptovaluta i autoritære regimer, nettopp for å unnslippe overvåking og krenkelser av deres eget personvern. Bitcoin eller andre kryptovalutaer vil aldri kunne opphøre, uansett hvor mye enhver stat ønsker det. Det er ikke i noens sentraliserte eie, men i brukernes eie. I den grad det er mulig vil enkelte land muligens prøve å regulere kryptovaluta for å hindre bruk, men det kan fortsatt ikke fjerne det. I så måte er det ikke rart at en rekke autoritære land som Kina har ønsket å begrense bruken av kryptovaluta. Det gir en råderett over eget privatliv, som pengebruk faktisk er, som vil kunne få autoritære regimer til å sprekke.

Kryptovaluta gir deg råderett over dine egne penger. Enkelte gir deg også rett til å kunne kjøpe hva du vil uten at noen har innsyn i dette. Det er en gavepakke for personvernet som stadig trues. I en verden som går i en mer autoritær retning handler kryptovaluta om å stille seg på riktig side av historien. Enten står du opp mot innskrenkingen av frihet for enkeltmennesket eller så føyer du deg inn etter aktørene som stadig misbruker din data – enten det er gjennom private aktører som Facebook eller gjennom statlige kanaler.

Leave a comment