Den kjente varsleren Edward Snowden gjorde et intervju med Peter Van Valkenburgh under Blockstack Berlin 2018. Her snakker Snowden om kryptovaluta og ulike problemstillinger knyttet til tema.

Folkefiende eller rettighetsforkjemper – hatet og elsket. Edward Snowden ble verdenskjent da han lekket dokumenter som beviste National Secutiry Agency(NSA) drev omfattende, og ulovlig, overvåkning av millioner av amerikanere og utenlandske borgere. Uten hjemmel i loven masseovervåket NSA sivile uten mistanke. Saken skapte oppstandelse. Snowden måtte rømme ettersom amerikanske myndigheter ville straffeforfølge han for varslingen.

Snowden forklarer i intervjuet at kryptovaluta for han var essensielt i perioden dokumentene ble lekket for å ikke kunne spores.

“Jeg tror ikke Bitcoin vil vare evig…”, åpner Snowden. Han påpeker at de første nettleserne ikke ble de beste. Han mener Bitcoin har vært viktig for å utvikle kryptovaluta og konseptet videre. Samtidig mener han at Bitcoin Core teamet ikke gjør en god nok jobb med å oppgradere og videreutvikle Bitcoin-protokollen.

Et stykke inn i intervjuet spør Valkenburgh; “Eier du kryptovaluta? Synes du kryptovaluta er spennende?”.

Litt tilbaketrukkent svarer Snowden: “Som opptatt av personvern vil jeg aldri oppfordre folk til å si hvorvidt de eier kryptovaluta”. Han smiler, og publikum bryter ut i latter og klapper for mannen som kanskje er verdens mest kjente varsler.

“Når jeg jobbet med mitt livs verk i 2013, og prøvde å finne ut av blant annet hvordan jeg kunne få materialet til journalister på en trygg og hemmelig måte, uten tillatelse, dukket det opp spørsmål om hvorvidt jeg trengte serverinfrastruktur for meg selv”, fortsetter Snowden.

Valkenburgh prøver enda å få ut et svar på hvorvidt mannen eier kryptovaluta eller ikke. Han prøver seg med noen retoriske spørsmål.

“Kanskje er svaret ja. Okei, hvordan betaler jeg for noe slikt(Red.Anm. serverinfrastruktur) anonymt? Kanskje, kanskje jeg har brukt Bitcoin til noe slikt”.

Samtidig kommer ikke Snowden bare med lovord om Bitcoin. Han mener at det ikke er skaleringen på antall transaksjoner Bitcoin kan behandle som er den største strukturelle utfordringen med kryptovalutaen. Han påpeker at han mener det er et problem og ikke mulig å skulle lagre alle transaksjoner, og dermed alle kjøp og salg, folk foretar seg, på en offentlig blockchain. Det vil føre til skaleringsproblemer og er ikke hensiktsmessig ifølge Snowden.

“Kanskje, kanskje jeg har brukt Bitcoin til noe slikt”. -Edward Snowden

I intervjuet avslører Snowden hvilke kryptovaluta som appellerer mest til han. Det er såkalte “privacy coins” Snowden foretrekker grunnet deres mulighet til å anonymisere transaksjoner.

“Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, Zcash er for meg den mest interessante kryptovalutaen grunnet anonymiteten bak som er ganske så unik”, svarer Snowden på spørsmålet om hvilke kryptovalutaer han synes er mest appellerende for han.

Han mener det er positivt at det kommer flere og flere konkurrerende prosjekter i markedet – eksempelvis for “privacy coins”. Det mener han presser utviklerne til å forbedre seg og levere gode produkter.

Han mener også at kryptosamfunnet har for mye konflikter seg i mellom. Dette forklarer han med at mange har sine favorittvalutaer, men utelukker andre, og ikke liker at det kommer konkurrende valutaer opp. Han hevder det er nødvendig at kryptosamfunnet blir mer samlet om kryptovaluta som et felles prosjekt, og fokuserer mindre på sine egne favorittvalutaer. Han hevder også at det er en nødvendighet dersom myndigheter går inn for å begrense kryptovaluta med strenge reguleringer eller forbud.

“Hvis vi ikke har bred, offentlig allmenngjøring av kryptovaluta og brukere som er villig til å forsvare også andre valutaer enn sine egne favoritter, vil vi ha et stort problem.”

 

Leave a comment