I en pressemelding fra franske myndigheter med ansvar for å regulere aksjemarkedet kommer det frem at 15 nettsteder som tilbyr kjøp og salg av kryptovaluta svartelistes.

Franske myndigheter har lenge vært på krigsstien for å regulere kryptovaluta strengere. Myndighetene i den europeiske stormakten har flere ganger fremmet initiativ innad i EU for å få et klarere regelverk for Bitcoin og andre kryptovaluta i unionen, uten at de så langt, har nådd særlig langt med sitt budskap ovenfor de andre medlemslandene. I desember gikk også landets finansminister ut og sa at de sammen med Tyskland vil ta initiativ til å diskutere eventuelle internasjonale reguleringer av kryptovaluta på G20-møtet i Buenos Aires neste uke.

Les også: En måned til G20-møtet i Buenos Aires

I følge pressemeldingen fra The Autorite des Marches Financiers (AMF) står det:

“The investment proposals highlighting the possibility of financial returns or similar economic effects involve intermediation in miscellaneous assets and are now subject to ex ante control by the AMF. Consequently, no offer can be directly marketed in France without prior allocation by the AMF of a registration number.”

I pressemeldingen kommer det frem at det er snakk om 15 nettsteder som har tilbudt finansielle tjenester knyttet til kryptovaluta uten å ha de nødvendige tilatelser for dette fra AMF.

AMF reagerer på det de kaller lureri og feil markedsføring hvor det ser ut som du kan bli rik over natten. De klager også på at sidene ikke har markedsført hvilken stor risiko de ulike tjenestene de tilbyr kan ha. I pressemeldingen sier også AMF at de anbefaler alle som vurderer å investere penger å sette seg godt inn i selskapet eller tjenesten de vurderer å spytte inn penger i. De advarer mot å gå inn i sektorer folk ikke forstår godt.

Les også: I disse landene er kryptovaluta forbudt

I januar satt Frankrikes finansminister Jean-Pierre Landau til å lede et utvalg som skal se på ulike muligheter å regulere kryptovaluta. Landau er en åpen kritiker av Bitcoin og kryptovaluta, og har tidligere gått langt i sine omtaler av de digitale pengene. Blant annet kalte han kryptovaluta for nåtidens tulipaner, med den hensikt å referere til tulipankrakket.

Sentralbanksjefen i landet har også tidligere advart mot kryptovaluta og Bitcoin. I desember gikk sentralbanksjefen, Francois Villeroy de Galhau, ut og advarte mot å investere i kryptovaluta grunnet den enorme volatiliteten. Samtidig avfeide Galhau at kryptovaluta er ekte valutaer eller betalingsmidler, og kalte det for spekulative investeringsobjekter.

Leave a comment