Den siste uken har vært prekær for kryptomarkedet. Til tross for en god del gode nyheter de siste ukene fra blant annet G20-møtet faller prisene. Hva skyldes dette?

Kryptomagasinet.no starter en ny artikkelserie hvor vi hver fredag slipper en lengre analyse av markedet. Målet er å forklarer hvorfor prisene den foregående uken har beveget seg slik de har gjort. Artikkelserien må ikke ses på som investeringsråd. Formålet er å forklare og analysere nyheter og hendelser i markedet og hvordan de har påvirket markedet den siste uken. Tallene vi bruker er alltid hentet fra Coinmarketcap.com slik dere kan forholde dere til kun en informasjonskanal på tall.

Denne uken vil vi ta for oss de siste nyhetene i kryptomarkedet og se på hvordan en mulig handelskrig mellom USA og Kina kan påvirke kryptovaluta.

Da torsdag ble til fredag forrige uke var den totale markedsverdien på alle kryptovalutaer 332 milliarder dollar. I skrivende stund er “market capitalization” på 264 milliarder dollar. Dette er en nedgang på 20,48 %. Over en femtedel av verdien i markedet er vekke på en uke.

Bitcoin er ned 18,67 % siste uken, og har til og med tatt turen ned på sekstallet til en foreløpig bunn på omtrent 6740 dollar. Bitcoin sitt fall ligger altså litt i underkant av gjennomsnittlig fall på alle kryptovalutaene. Nedgangen i market capitalization kan sies å være en gjennomsnittsmåling på alle kryptovalutaene. Til tross for at Bitcoin har prestert litt bedre enn gjennomsnittet den siste uken ser vi en ny tendens i markedet om vi tar for oss fallet etter nyttår frem til nå. Markedsandelen til Bitcoin øker – noe som betyr at fallene i snitt rammer alt-coins hardere enn de rammer Bitcoin. I midten av januar var Bitcoins markedsandel 32,45 %. I skrivende stund er den på 44,9 %. Den siste uken har markedsandelen til den største kryptovalutaen vokst med omtrent 1,7 prosentpoeng.

Av de ti største kryptovalutaene har Bitcoin Cash blitt rammet hardest den siste uken med et fall på 29,34 %. Den best presterende av de ti største er EOS med en nedgang på 11,46 %. Fallet på alle de ti største ligger altså i dette spennet. Går vi nedover listen finner vi et midlertidig lyspunkt. Den ellevte største kryptovalutaen TRON er den siste uken opp 15,58 %. Dette skyldes lanseringen av et test net for å fullføre Trons økosystem og nye rykter om et samarbeid med Alibaba.

Tollbarrierer og handelskrig – gavepakke for kryptovaluta?

Det har vært stor usikkerhet i det tradisjonelle aksjemarkedet de siste ukene. En mulig gryende handelskrig mellom USA og Kina fører til en rekke uromomenter i markedet. Investorer vegrer seg for å investere i internasjonale selskaper. Selv om aksjemarkedene hentet seg inn etter et større fall mellom 21. mars og 23. mars er frykten større enn på lenge. VIX Fear Index er en populær indikator på hvor store svingninger investorer forventer i nærmeste fremtid. VIX-indeksen er mer enn doblet fra snittet i 2017.

Tollbarrierer fører i stor grad til økende priser. I et amerikansk perspektiv kan en se tollbarrierer på mange måter. Trump-administrasjonen ønsker å innføre tollbarrierer for å hindre amerikanske selskaper å importere billige varer og tjenester fra lavkostland. Håpet er at det skal stimulere til flere jobber fordi selskapene er nødt til å produsere eksempelvis stål og aluminium som nå har fått tollsatser på seg innenlands. USA er et høykostland og en rekke varer er derfor ikke konkuransedyktig å produsere der i et fritt globalt marked. Det har ført til et stort handelsunderskudd hvor landet importerer for langt større verdier enn de eksporterer for. Til tross for at det mulig er hold i teorien om at tollsatser kan føre til økt innenlands produksjon og dermed flere jobber i USA, vil det skape dyrere produkter. Enten er selskaper avhengig av å importere – nå dyrere – produkter og råvarer, eller så vil de måtte produsere det med ansatte som krever langt høyere lønninger enn i eksempelvis Kina.

Tollsatser fører i første rekke til dyrere produkter, og dermed høyere inflasjon. Pengene du har å rutte med vil ikke strekke til i like stor grad fordi produkter og tjenester som blir rammet av tollsatser blir dyrere – og da blir pengene dine mindre verdt. En rekke kryptovalutaer er deflasjonsbaserte og kan i teorien fungere som så kalte “Safe heavens” – eller trygge havner på norsk – i perioder med høy inflasjon eller usikkerhet i aksjemarkedet.

En teori er at høyere tollsatser vil føre til høyere inflasjon. I tillegg skaper Trump-administrasjonens proteksjonistiske politikk uro i et ellers svært globalisert verdensmarked. Dette kan fort vise seg å bli en gavepakke for kryptovaluta – da spesielt deflasjonsbaserte som Bitcoin.

G20-møtet: Gode nyheter, men fortsatt et “bearish” marked. Hvorfor?

Vårens store happening i kryptovalutamarkedet var G20-møtet i Buenos Aires. Svært mange var bekymret for en streng regulativ tone fra møtet. Det var liten konsensus på hvordan kryptovaluta kan bli regulert blant medlemslandene. Signalene fra møtet var i det store og hele positive, og ga markedet et stort løft – men uten at momentumet holdt.

Fokuset på møtet var i første rekke å se på hvordan kryptovaluta kan reguleres mer for å hindre hvitvasking av penger. Den generelle oppfatningen til medlemslandene var at kryptovaluta ikke representerer en trussel for stabilitet i finansmarkedene og at strenge reguleringer ikke er hensiktsmessig på et nåværende tidspunkt.

Den siste uken har det ikke vært noen store regulative nyheter som har truet markedet fra statlige aktører eller internasjonale organer. Allikevel går markedet nedover. Hva kan det skyldes?

Private aktører fungerer som regulatorer

Det er ikke lenge siden Facebook oppdaterte retningslinjer for annonsering. ICOs og en rekke kryptovalutatjenester er det ikke lenger lov å annonsere for på deres plattformer Instagram og Facebook.. Ikke lenge etter fulgte Google etter og annonserte at de til sommeren vil gjøre det umulig å annonsere for ICOs og annet kryptovalutarelatert på sin enorme annonseplattform AdWords. Nylig bekreftet Twitter at de gjør det samme.

Dette fjerner noen av verdens største annonseringstjenester fra alle kryptovalutarelaterte selskaper og tjenester. I det store og det hele gjør det livet surt, spesielt for nyoppstartede selskaper eller ICOs som er avhengig av bred markedsføring.

I større grad enn før ser vi private selskaper nå fungerer som regulatorer for kryptoindustrien. Vil dette gjøre kryptovaluta mindre populært? Så klart ikke. Derimot vil det gjøre det vanskeligere for nye prosjekter å nå gjennom bredt på etablerte plattformer, noe som kan skade de nyere initiativene i næringen.

Trolig har dette spilt en stor rolle i nedgangen den siste uken.

Større volum av Tether – Pengene er fortsatt i markedet

Til tross for en stor nedgang den siste uken har ikke alle pengene forsvunnet ut av markedet. Tall fra Coinmarketcap viser at 15,78 % av det siste døgnets volum av kryptovaluta består av “stablecoinen” Tether. Tether er koblet mot dollar og i teorien skal alltid en Tether være samme verdi som en dollar. Denne valutaen fungerer i stor grad som et mellomledd for å kjøpe og selge kryptovaluta, og gir kunder på kryptobørser mulighet for å sitte på en stabil valuta når de venter på å kjøpe eller sitter på vent.

Den siste uken er det døgnbaserte volumet på Tether økt nesten 40 %.

Et høyt volum av Tether i markedet kan tolkes som et signal på at mange sitter på gjerdet og ser markedet an før de eventuelt går inn igjen.

Dette er i bunn og grunn ikke så rart. Den siste ukens brede fall har gjort mange usikker – uten at det betyr at de har trukket pengene ut av kryptovalutamarkedet. Gode generelle signaler i kryptomarkedet kan fort bety at store deler av volumet i Tether spyttes inn i ulike kryptovaluta og fører til en stor oppgang i priser. Samtidig er det et signal på usikkerhet og kan tolkes på den måten at folk vurderer å trekke ut penger fra kryptomarkedet og konvertere de til fiat.

Ukeskonklusjon

Det er ikke vanskelig å konkludere med at markedet er i en negativ retning for øyeblikket. Spørsmålet mange vil stille seg er når et eventuelt bunnpunkt vil nås, og når de ulike valutaene vil få momentum til å vokse – uten å falle igjen. Til tross for en god del positive nyheter den siste tiden ser vi en fortsatt nedgang. Til tross for nedgangen er dette nyheter markedet vil ha i mente ved en eventuell oppgang.

En trend vi ser er at de nyere fallene rammer Bitcoin mindre enn de fleste andre valutaer. Dette har ført til at Bitcoin øker sin markedsdominanse og øker markedsandelen sin. Den siste ukens negative nyheter kommer i første rekke fra private aktører. De enorme annonseringsaktørene Facebook, Google og Twitter strammer inn på mulighetene til kryptovalutarelaterte selskaper å nå frem til publikum. Dette kan ramme spesielt nyoppstartede initiativer innen næringen.

Det er ikke bare kryptovalutamarkedet som har sett uro og usikkerhet siste tiden. En eventuell handelskrig mellom verdens to største økonomier og proteksjonistiske tiltak som tollbarrierer kan fort føre til høyere inflasjon i land som USA. Dette gir incentiver for å kjøpe kryptovaluta – da spesielt deflasjonsbaserte kryptovaluta.

Selv om markedet går nedover ser vi signaler på at mange sitter på vent. Dette kan si se gjennom volumet på Tether som har økt sterkt den siste uken. Stadig mer penger blir holdt ute direkte fra markedet, men blir satt på is til eventuelle positive signaler eller en oppgang.

Leave a comment