Måneder med nervøs venting er snart over. Kryptomarkedet holder pusten frem mot neste ukes G20-møte. Dette vet vi og dette er hva vi kan forvente.

G20 er et forum for verdens økonomiske stormakter og består av Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland, Storbritannia, USA og EU. G20 er seksjonert inn i underforumer hvor ulike temaer blir diskutert blant landene. Den 19. og 20. mars vil sentralbanksjefene og finansministrene i de ulike landene møtes for å diskutere ulike finans- og økonomispørsmål, deriblant reguleringer av kryptovaluta.

Europeisk initiativ

Det var Tyskland og Frankrike som tok initiativ til å diskutere reguleringer av kryptovaluta på G20-møtet. Dette kom fram i desember da planleggingen av møtet startet. Det er ventet at spørsmålet vil bli viet stor oppmerksomhet, da det på ulikt vis påvirker alle landene tilsluttet i G20.

G20-møtene holdes hvert år i ulike land tilsluttet organisasjonen. I år vil møtene bli holdt i Argentina – Sør-Amerikas største økonomi etter Brasil. Møtene 19. og 20. mars vil bli sparket i gang i hovedstaden, Buenos Aires, og vil strekke seg over to dager.

I desember sendte finansministrene i Tyskland og Frankrike et brev til argentinske myndigheter hvor de varslet av de ønsket å ta opp internasjonale reguleringer av kryptovaluta. I brevet beskriver finansminister i Frankrike Bruno Le Maire og Tysklands finansminister Peter Altmaier at de ser store muligheter i blockchainteknologien som sådan. Samtidig uttrykker begge en sterk skepsis til kryptovaluta, og mener det bør diskuteres klare regler og reguleringer som er internasjonalt gjeldende.

Særlig legger de vekt på volatiliteten til kryptovaluta som investeringsobjekt og hvilken fare dette kan utgjøre for investorer.

I brevet kommer det ikke noen konkrete forslag for reguleringer fra de europeiske stormaktene.

EUs rolle

Initiativet kommer fra de to største økonomiene i EU. Til tross for dette har signalene fra ulike EU-organer vært svært tvetydig. Det har kommet signaler om reguleringer – samtidig som enkelte høystående personer i EU-systemet har rykket ut og sagt at reguleringer av kryptovaluta ikke er en prioritet for unionen.

I et intervju med CNBC sa sjef for tilsynsrådet i EUs sentralbank, Daniele Nouy, at EUs sentralbank ikke prioriterer å regulere kryptovaluta og at de ser på det som uviktig enn så lenge.

Les også: Den Europeiske Sentralbanken prioriterer ikke kryptoreguleringer

EU sender tvetydige signaler

Tidligere i mars kom det også frem at Tyskland ikke vil skattelegge betalinger gjort med kryptovaluta. Dette skyldtes en dom gjort i EUs høyesterett som konkluderer med at kryptovaluta er et betalingsmiddel. I mange land er kryptovaluta regnet som et formuesobjekt og kjøp med kryptovaluta regnes gjerne som en realisering av gevinst. Dette hindrer kryptovaluta å fungere som et vanlig betalingsmiddel, da en må betale ekstra skatt for et kjøp gjort med eksempelvis Bitcoin.

Nå snur altså Tyskland om og regner kryptovaluta som et betalingsmiddel dersom det brukes til kjøp av varer og tjenester.

Les også: Tyskland: Betalinger med kryptovaluta skattelegges ikke

Det er usikkert om Tyskland og EU vil ta dette med seg på forhandlingsbordet under G20-møtet.

USA er positive til diskusjon om reguleringer

Tidlig i februar gikk USAs finansminister Steven Mnuchin ut og sa at han støttet Frankrike og Tysklands initiativ til samtaler om kryptovaluta. Dette kom ikke lenge etter at Senatet holdt en høring om kryptovaluta, ICOer og blockchainteknologi. Signalene fra møtet ble godt tatt i mot i markedet og sendte prisene på kryptovaluta opp etter det enorme fallet etter nyttår.

Steven Mnuchin har tidligere uttalt at han ikke ser på kryptovaluta som en trussel mot stabilitet i finansverden, men at det må vurderes å innføre reguleringer med formål om å hindre hvitvasking av penger gjennom kryptovaluta.

I januar satt Mnuchin ned et utvalg som skal se på reguleringer av kryptovaluta.

Det hvite hus, Washington D.C.

Høringene i Senatets komite for banker, boligpolitikk og byer ga USA et fundament for hvordan de kan tenke seg å forholde seg til kryptovaluta og ICOer. Det var sjefen for SEC(U.S Securities and Exchange Comission), Jay Clayton og sjefen for The Commodity Futures Trading Comission(CFTC), J.C. Giancarlo som vitnet for komiteen.

De begge omtalte teknologien i positive ordelag, og snakket mye om hvilke muligheter både teknologien, men også kryptovaluta kan gi. Samtidig mente de begge at ICOer må reguleres bedre for å forhindre svindelprosjekter og useriøse aktører å entre markedet.

Les også: Optimisme etter høringen i USA

Signalene fra høringen gjorde at Bitcoin og Ethereum vokste 27 % og 35 % de påfølgende 24 timene.

Det er godt mulig USA vil ta med erfaringene fra høringen til G20-møtet. Kortfattet var konklusjonen fra høringen at myndighetene må legge til rette for vekst for teknologien, men samtidig regulere ICOer på en fornuftig måte som forhindrer useriøse aktører å hente inn kapital.

Kina trekker i trådende bak kulissene

Verdens mest folkerike land har lenge hatt en tøff tilnærming til kryptovaluta og ICOer. Markedet så en dramatisk tilbakegang da Kina gjorde det klart at de innførte forbud mot ICOer i september i fjor. Det samme så vi på nyåret da Kina stengte tilgangen til en rekke utenlandske nettsider som muliggjør kjøp og salg av kryptovaluta. Sentralmyndighetene i Beijing innførte også forbud mot å reklamere for kryptovaluta og ICOer på alle kinesiske nettsteder.

Les også: Kina stenger nettilgang til kryptosider

Kina har ved flere anledninger ønsket strengere regelverk som gjelder internasjonalt. Mye av årsaken til at kinesiske myndigheter har en negativ tilnærming skyldes kulturelle årsaker. Kinas kommunistparti, som har maktmonopol i landet, har alltid sett på forsøk på å fjerne makt fra myndighetene i Beijing som en trussel mot deres strenge regime. Til tross for enorme motsetninger innen den kinesiske befolkningen, både når det kommer til ulike etniske grupper, religiøse grupper og sosiale forskjeller mellom de ulike provinsene i landet, har det alltid vært et uttalt politisk mål for myndighetene at kulturen skal samles om en sentralmakt i Beijing.

Revolusjonsmonumentet i Beijing symboliserer i stor grad Et-Kina-politikken

Et-Kina-politikken har vært grunnleggende i landets historie og kulturelle utvikling etter at kommunistpartiet fikk makten. Dette ser en på mange plan i landet, enten det er gjennom assimilering av folkegrupper som tibetanerne i Sør-øst eller Uyghurer i den østlige provinsen Xinjiang – eller på kryptovaluta. Myndighetenes mål om å samle alt kulturelt, politisk og økonomisk rundt en sentralmakt gjelder også valutaer. Myndighetene vil nødig tillate noe som ikke er kinesisk – og styrt av myndighetene sentralt i Beijing. Et-Kina-politikken er grunnleggende for å forstå Kinas negative tilnærming til kryptovaluta.

Kina har tidligere gjennom internasjonale organer tatt til orde for reguleringer av kryptovaluta. Det vil være hensiktsmessig for kinesiske myndigheter, og de vil trolig stille seg svært positive til mer internasjonale reguleringer av kryptovaluta, som nettopp vil diskuteres på G20-møtet med Kina til stede. Selv om Kina ikke har noen geopolitisk nært allierte i G20-forumet, sett vekk fra Russland til en viss grad, er det trolig at kinesiske myndigheter vil presse på for å regulere kryptovaluta strengere – også internasjonalt.

Japan ønsker regler mot hvitvasking

Japan er et av landene som tilslutter seg G20-møtet med den mest positive tilnærmingen til kryptovaluta. Landet er et av de største markedene for kryptovaluta i verden, og myndighetene har på langt nær vært negativt innstilt til bruk av kryptovaluta. Bitcoin og kryptovaluta er godkjente betalingsmidler i Japan.

Til tross for en generell positiv tilnærming ønsker Japan klare tiltak mot hvitvasking og vil bringe dette opp på møtet til uken.

Tokyo: Myndighetene varsler at de vil ta opp anti-hvitvaskingsregler på G20-møtet.

Kilder fra landets myndigheter har uttalt at de ser det som viktigere at G20-landene blir enige om reguleringer for å forhindre kriminalitet og hvitvasking gjennom kryptovaluta – enn å innføre hindringer og reguleringer av handel i seg selv.

Kildene sier at møtet neppe vil gå inn for strengere reguleringer av kjøp og handel av kryptovaluta i seg selv, men at hvitvasking gjennom kryptovaluta vil være i fokus i første rekke.

Reguleringer må ha som formål å beskytte forbrukere mot svindel og useriøse aktører, ikke handel i seg selv.

Nikkei.com rapporterte i februar at det i 2017 var blitt rapportert 669 saker om potensielle hvitvaskinger gjennom kryptovaluta i Japan. Til tross for mange hundre rapportertinger stod dette kun for 0,16 % av alle rapporterte varsler om hvitvasking i Japan. Det er trolig at det kan være store mørketall her.

Japanske myndigheter har nylig vært mer inngripende ovenfor kryptovalutabørser enn tidligere. I midten av februar gjennomførte Japans Financial Services Agency(FSA) 15 inspeksjoner av ulike kryptobørser i landet. Dette kom i skjølvannet av hackingen av Coincheck.

Liten sannsynlighet for inngripende reguleringer

Signalene som foreløpig er kommet gjør at kryptomarkedet kan puste lettet ut – inntil videre.

The Financial Action Task Force (FATF) er et internasjonalt organ som arbeider for å tette smutthull for hvitvasking og terrorfinansiering. De vil i forhold til G20-møtet presentere en rapport og komme med innspill i henhold til eventuelle reguleringer.

De generelle signalene, fra blant annet Frankrike og Tyskland, da det ble varslet at kryptovaluta ble tema på møtet gikk på regulering av kryptovaluta i seg selv uten noen særlige spesifikasjoner.

Det er enda ikke blitt publisert spesifikke forslag, og det er usikkert om det vil bli en enighet rundt reguleringer over det to dager lange møtet. De ulike landene har svært forskjellige tilnærminger til kryptovaluta og ICOs, men felles er fokuset på å hindre hvitvasking.

Meldingene fra Japanske kilder tyder på at det er en felles oppfattelse hos de fleste G20-landene at inngripende og strenge reguleringer ikke er aktuelt eller vil være hensiktsmessig. De siste signalene tyder også på at å innføre reguleringer på kjøp og salg – og eventuell lovlighet – ikke er aktuelt på et nåværende stadie. I stedenfor vil anti-hvitvaskingsregler stå i fokus på møtet.

 

 

Leave a comment