Kina har lenge hatt en svært lite positiv tilnærming til alt som handler om kryptovaluta og ICOer. Dette kan forklares ut fra landets kultur og historie.

I september i fjor gjorde myndighetene i det folkerike landet det klart at de ønsket å forby ICOer. Noen måneder senere – ut på nyåret – gikk myndighetene i Beijing enda klarere til verks. Sentralmakten i Beijing, med sitt enorme sensurapparat, stengte ned tilgang til en rekke sider som muliggjør kjøp og salg av kryptovaluta ved å stenge dem for kinesiske IP-adresser. I tillegg innførte myndighetene et forbud mot all reklame relatert til kryptovaluta og ICOer på kinesiske nettsider.

Det er fånyttes å stå opp mot sentralmakten i Beijing. Landet er til tross for et mer reformvillig kommunistparti de siste tiårene, et strengt diktatur, hvor myndighetene uten demokratiske vedtak kan stenge ned tilgang til nettsider, sensurere innhold på kinesiske nettsider – og et land hvor pressefriheten er minimal. Alle aviser er helt eller delvis styrt av myndighetene. De som ikke er underlagt full kontroll må følge strenge regler det ikke nytter å bryte – da havner ansvarlige i fengsel.

Kina som den stormakten landet har blitt – både kulturelt, militært og økonomisk – lar seg heller ikke rikke en centimeter av press fra verdenssamfunnet. Dette fikk Norge kjenne på kroppen da Lui Xiaobo ble tildelt Nobels Fredspris for sin lange ikke-voldelige kamp for menneskerettigheter i Kina. Til tross for at tildelingen av Nobels Fredspris ikke er politisk styrt, møtte norske myndigheter en kald skulder fra verdens mest folkerike land. Diplomatiske bånd brøt sammen og store deler av Norges eksport av sjømat til Kina forsvant.

Et Kina

Helt siden revolusjonen seiret for kommunistpartiet har de styrt med jernhånd. Staten er innblandet på alle plan i både sivile institusjoner og i næringslivet. Det har vært et uttalt politisk mål for kommunistpartiet å samle Kina mest mulig. Grunnen til dette finner vi i landets tidligere historie.

Kina har vært et samlet rike i mange århundrer, men har vært preget av etniske konflikter, lenge før kommunistpartiet kom til makten. Kina er også – paradoksalt nok med et kommuniststyre – svært klassedelt geografisk. Mange av provinsene er svært mye rikere enn mange andre – spesielt i øst og sør. Den kulturelle og politiske eliten har tilholdssted i hovestaden Beijing, mens den økonomiske eliten tradisjonelt sett har holdt til i storbyene Beijing, Shanghai og til dels Hong Kong.

Et-Kina-politikken er nært knyttet til Taiwan og Tibet – og i nyere tid Xinjiang-provinsen i øst hvor folkegruppen uyghurer lever. En av årsakene til at sentralmakten i Beijing ønsker å påtrenge kulturen, som i stor grad er definert av den dominerende folkegruppen Han, er å samle Kina. Regimet har ikke råd til å miste kontroll over folkegrupper, og undertrykker i stor grad de etniske skillelinjene i landet ved å påtrenge og assimilere kulturer og folkegrupper etter Beijing-standarden.

Dette gjelder på alle plan. Det finnes utrolig mange språk i Kina, men på skolen læres det kun det vi kjenner som mandarin eller kinesisk. Det er ikke rom for å vike fra kulturen myndighetene i Kina ønsker. En av de konfliktene i Kina som nylig har fått oppmerksomhet er Kinas undertrykkelse av Uhygurene i Xinjiangprovinsen øst i landet. Uhygurene har sitt eget språk, er stort sett muslimer og har tradisjonelt sett aldri følt en sterk tilhørighet til Kina. Massiv sensur preger hverdagen i Xinjiang. Muslimske navn er blitt forbudt, deres eget språk er ulovlig og mediene domineres av propaganda for sentralmakten i Beijing. Kinesiske mydnigheter prøver også å utvanne områder som Xinjiang etnisk. Det loves store goder for personer av Han-opprinnelse dersom de flytter til disse områdene. Dette gjøres for å komme i flertall.

Kryptovaluta er ikke kinesisk og kan ikke kontrolleres

Regimets holdninger til kryptovaluta må ses i lys av all denne sentreringen av makt – både kulturell og økonomisk – rundt regimet i Beijing. Uhygurer, Tibet og Taiwan er, underlig nok, helt sentralt for å forstå Kinas holdning til kryptovaluta. I likhet med at kinesiske myndigheter ikke godtar at Taiwan ikke er en del av et samlet Kina, at tibetanernes kultur skiller seg drastisk fra klassisk Han-kultur og at Uhygurene snakker sitt eget språk, vil ikke Kina godta at det finnes valutaer i landet som ikke er kinesisk yuan eller underlagt staten.

Kinesiske myndigheter er helt avhengig av sosioøkonomisk stabilitet. Det er alle autoritære regimer. Den arabiske vår startet ikke grunnet mangel på demokrati, men grunnet høyere priser på basisvarer som førte til stor misnøye. Faktum er at mennesker flest godtar å leve under autoritære regimer så lenge de ser økonomisk utvikling. Kina har hatt en formidabel økonomisk utvikling de siste tiårene og hundrevis av millioner er løftet ut av fattigdom. Det siste kinesiske myndigheter ønsker er økonomisk eller sosial uro i befolkningen.

Det er ingen hemmelighet at kryptovaluta er hypervolatile. Sett i lys av fallet fra desember får dette varsellampene til å lyse i Beijing. De vil simpelten ikke kunne godta at vanlige mennesker taper store penger i stor skala. Det ville fjernet selve fundamentet for hele regimet – at de kan være kontrollerende og autoritære – grunnet stor sosioøkonomisk utvikling.

Frykten kinesiske myndigheter har for kryptovaluta er ikke uberettiget – langt i fra. Den har en veldig god forklaring. Kina skal være samlet. Et land underlagt sentralmakten i Beijing som kontrollerer alle aspekter av samfunnet. Dette vil ikke gå med økt sosial uro – som kryptovaluta kan skape dersom det ble utbredt og falt mye i verdi.

Leave a comment