Kina stod for over halvparten av alle patenter på blockchainteknologi i 2017,  viser tall fra World Intellectual Property Organization(WIPO).

Cointelegraph melder om at Kinesiske myndigheters klare mål på å standardisere blockchainteknologi bærer frukter. Til tross for en foreløpig streng politikk på kryptovaluta, har landets myndigheter lenge vært en pådriver for at næringslivet i det folkerike landet både skal utvikle og ta i bruk blockchainteknologi.

Tall samlet inn av Thomson Reuters viser at det ble gitt ut totalt 406 patenter av WIPO innen blockchainteknologi i fjor. Over halvparten – nærmere bestemt 225 av dem – var fra kinesiske selskaper. De neste landene på listen er USA med 91 patenter og Australia med 13 patenter.

Tallene viser at antall blockchainpatenter har blitt tredoblet sammenlignet med tall fra året før.

Alex Batteson fra Thomson Reuters forteller at selskapene gjør dette for å sikre teknologien – selv om den ikke er ute på markedet i reelle tjenester eller produkter enda. Han sier; «Selskaper er raskt ute med å sikre sine nye teknologiske ideer, selv om de ikke er ute på markedet enda».

Videre legger Batteson til at patenter er et viktig verktøy for blockchainselskaper for å tiltrekke investorer. Det viser at de fritt kan utvikle den patenterte teknologien uten konkurrende selskaper som kan hevde eierskap eller kan utvikle det raskere.

Selv om ikke alle patenter ender med fungerende produkter og tjenester som entrer markedet, viser patenttallene svært økende aktivitet innenfor utvikling av blockchainteknologi. Samtidig skaper patenter en barriere for nye selskaper å utvikle blockchainprodukter- og tjenester.

Kina er gjerne mest kjent i kryptoverden for å være restriktive ovenfor kryptovaluta og ICOs. Til tross for en negativ tilnærming på dette feltet har kinesiske myndigheter presset på for å skape et utviklende blockchainmiljø i næringslivet.

Blant annet har Investment Association of China med støtte fra myndighetene planer om å opprette et utviklingssenter for blockhainteknologi. Forrige fredag publiserte Kinas departement for industri og informasjonsteknologi en liste over mål for å utvikle og standardisere blockchainteknologi. Dette inkluderer også en rekke mål om internasjonal standardisering og videre utvikling av teknologien.

Leave a comment