Hvert år gir kongressen i USA ut en rapport som omtaler den økonomiske situasjonen i landet. Rapporten er kalt “The Joint Economic Report”.

Forskjellen fra tidligere år er at kryptovaluta og blockchainteknologi er omtalt mange ganger i rapporten. Og i positive ordelag. Mange sammenligner ordelagene fra kongressen med omtalen av internett på 90-tallet. Rapporten går langt i å omtale mulighetene blockchainteknologi kan gi en rekke sektorer.

Her kan du lese hele rapporten.

Rapporten sammenligner oppmerksomheten kryptovaluta får med starten på internett, og hvordan internett var på alles tunger da teknologien vokste fram.

“The buzz surrounding digital currencies resembles the internet excitement in the late 1990s when people recognized technology companies could change the world. Many internet companies launched and their valuations took off in short order. Many failed, but a few succeeded spectacularly and challenged the conventional ways of doing business.”

Noe overraskende omtaler også rapporten at kryptovaluta kan overta for statlige valutaer – eller FIAT-valuta som det ofte er kalt. Rapporten trekker fram inflasjons- og deflasjonsaspekter ved Bitcoin og Ethereum hvor det er algoritmen bak som definerer antallet enheter.

“Some critics of currencies controlled by government fiat welcome cryptocurrencies because their supply is preprogrammed and perceived as unchangeable. For example, only 21 million bitcoins will ever be issued and the last fraction of a bitcoin will be issued in approximately 2140. Additionally, the creator of Ethereum designed its mining reward to decline exponentially as more miners create blocks, and according to his calculations the supply will be just over 100 million ether.”

Rapporten forklarer hvordan mange har for mye fokus på overskriftene kryptovaluta skaper. Dette gjør at mange blendes for den utviklingen vi ser i selve blockchainteknologien, som i skrivende stund, implementeres i prosjekt på prosjekt – innenfor en rekke sektorer. Rapporten beskriver blockchain som en teknologi som er desentralisert, sikker og en måte å lagre omtrent all tenkelig informasjon.

“People could be frightened about new developments with the technology as they associate blockchains with the negative headlines. Blockchain technology offers a decentralized, secure, and efficient way to store almost any form of data across multiple platforms.”

“Developers, companies, and governments recognize the potential and have already starting to implement blockchains for many different uses. For instance, health care providers, patients, and policymakers continue searching for portable and secure ways to store medical records digitally.”

Det stopper ikke her. Rapporten omtaler også hvordan blockchainteknologi kan brukes innen energisektoren, shipping – skape transparente verdikjeder i varehandelen – og innen offentlig sektor. Rapporten konkluderer med følgende:

“Technology presents evolving challenges and generates new solutions. Blockchain technology essentially stores and transmits data securely, in large volume, and at high speeds. So far, the technology has proved largely resistant to hacking, and given this feature, developers first applied it to digital currencies. Yet blockchain has many more potential applications, such as portable medical records and securing the critical financial and energy infrastructure that the Report identified.”

I rapporten kommer det også anbefalinger til myndighetene.
Rapporten anbefaler myndighetspersoner og ansvarlige for lover å sette seg inn i teknologien og bruk av kryptovaluta for å få en bedre forståelse – spesielt innenfor de utrolig varierte bruksområdene til blockchainteknologi. Politikken på området må være forutsigbar og ikke for å skremme eller for å forhindre fremveksten til teknologien.

Rapporten anbefaler også både myndigheter og grundere å se på teknologien og ta den i bruk for å sikre amerikanere mot svindel og informasjonstyveri. De mener også at staten selv må se på hvordan teknologien kan forbedre offentlige funksjoner og effektivisere dem.

Det er ikke bare lovord som kommer frem i rapporten, til tross for at det trolig er det mest kryptovennlige dokumentet sluppet av amerikanske myndigheter. I rapporten advares det mot ICOer som er rene svindelprosjekter, og kryptovalutaenes hypervolatilitet trekkes frem som et problem.

Leave a comment