Kryptovaluta har hatt en enorm vekst i allmenngjøring det siste året. Avisoverskrifter har satt krypto i fokus over hele verden.

I en undersøkelse gjort av konsulentselskapet Menon Economics, kom det fram at rundt 200.000 nordmenn eier kryptovaluta. Fra å være en nisje, har eierskap av kryptovaluta, og ikke minst kjennskapen til det, vokst enormt. I Norge er det relativt unge mennesker i overvekt når det kommer til eierskap av kryptovaluta. Menn er også svært overrepresentert.

Rundt 8 % eier krypto i verdens største økonomi

En undersøkelse gjort av Finder.com konkluderer med at rundt 8 % av den amerikanske befolkningen eier kryptovaluta. Dette tilsvarer rundt 26 millioner personer. I tillegg svarer omtrent 8 % at de planlegger eller vurderer å kjøpe i fremtiden. Dette er hele 60 % flere justert for folketall.

I likhet med i Norge er menn overrepresentert – men ikke i like stor grad. I Norge eier 9% av menn over 18 år kryptovaluta, mens kun 2 % av kvinner gjør det samme. I USA eier 11,8 % av menn kryptovaluta, mens 4,27 % av kvinner gjør det samme.

De samme tallene ser Kryptomagasinet.no for våre lesere. Menn er svært overrepresentert i våre besøkstall. Hele 89 % av sidens besøk er mannlige, mens 11 % er kvinner.

Ikke overraskende er Bitcoin den kryptovalutaen flest amerikanere eier. Ethereum kommer på andreplas, mens Bitcoin Cash er den tredje mest eide i prosentandel.

Finder har også spurt hvorfor personer ikke eier kryptovaluta. Svarene skiller seg mellom ulike generasjoner.

Leave a comment