Europeiske land beskatter kryptovaluta veldig ulikt.

Veksten i antall personer som eier kryptovaluta har vært massiv det siste året. Fra å være en nisje, blir Bitcoin og kryptovaluta stadig omtalt i media, og flere og flere eier det. Europeiske land beskatter kryptovaluta svært ulikt.

EU har kommet med svært få regulative regler som gjelder for alle medlemsland. G20-møtet viser også at det er en stor forskjell mellom ulike lands tilnærming til kryptovaluta. Det finnes ingen internasjonal konsensus – hverken internasjonalt eller i unioner som EU. Det er i stor grad opp til hvert enkelt land å regulere kryptovaluta og sette skattesatser.

Mange medlemsland i EU forholder seg til en dom fra EUs høyesterett fra 2015. Denne konkluderer med at det ikke kan tillegges moms på kryptovaluta dersom kryptovaluta konverteres til fiatpenger. Dommen sier også at kryptovaluta er et betalingsmiddel. Dette førte nylig til at Tyskland endret reglene sine for kryptovaluta. Dersom du konverterer kryptovaluta til fiat vil du måtte betale skatt av eventuell avkastning – men kjøper du varer eller tjenester vil ikke avkastning beskattes. All profitt under 600 euro skattelegges ikke. Du betaler naturligvis moms på varer og tjenester som ved kjøp med fiat. Mining er ikke skattepliktig.

Mange andre europeiske land har denne tilnærmingen med dommen fra EUs høyesterett i mente. En hel rekke land avventer også svar fra Brussel og ønsker en felles politikk for skattelegging av kryptovaluta innad i unionen. Til nå har ikke EU kommet med noen felles regler for skatt på kryptovaluta, men det er ventet at det vil bli diskutert, og at mulige Pan-Europeiske regler for skatt vil tre i kraft. Norge vil med stor sannsynlighet føye seg etter EU i denne saken gjennom EØS-avtalen.

Danmark
I Danmark er selskaper som driver med kjøp og salg av kryptovaluta underlagt samme skatteregime som bedrifter generelt. Privatpersoner som kjøper og selger kryptovaluta er fritatt for beskatning. FInansmyndighetene i landet har ønsket klarere skatteregler og reguleringer.

Sverige
I Sverige er ikke kryptovaluta regnet som et betalingsmiddel. Søta bror beskatter avkastning med 30 %. Dersom du kjøper varer eller tjenester med kryptovaluta, vil dette også gjelde som en realisering av gevinst.

Tyskland
Tyskland beskatter ikke kryptovaluta dersom du foretar kjøp av varer eller tjenester. Dersom du investerer direkte i kryptovaluta og det gir avkastning vil du måtte betale minst 25 % skatt på avkastning over 600 euro. Skatten varierer litt fra ulike områder i landet. Dersom du kjøpte kryptovalutaene før 1. januar 2018, vil du ikke måtte betale skatt på avkastning.

Sveits
I Sveits blir kryptovaluta regnet som fremmed valuta. Det er ingen skatt for kryptovaluta i Sveits. Både moms og skatt på avkastning er fritatt.

Storbritannia
I Storbritannia blir kryptovaluta regnet som både private penger og verdipapirer. Dette kvalifiserer for skatt på gevinst, som ligger på 18 % som minstesats. Satsen stiger etter inntekt.

Belgia
I Belgia er ikke kryptovaluta regulert, men skattepliktig. Det føres i likhet med her til lands, som annen inntekt, dersom du har gevinst på investeringer. Dette skattelegges med 33 %.

Bulgaria
Myndighetene i det Øst-europeiske landet har etterspurt klarere regler, og et felles skatteregime for kryptovaluta, fra EU. Frem til det skattelegges gevinst med 10%.

Hviterussland
Landet blir ofte omtalt som Europas siste diktatur. Myndighetene i landet har fremmet bruk av kryptovaluta og gjort det skattefritt. Nylig ble det gitt skattelettelser for bedrifter som bruker kryptovaluta, eller driver virksomhet relatert til det.

Slovenia
Landet har ingen skatt på gevinst på hverken ordinære verdipapirer eller kryptovaluta. Dersom du mottar lønn i kryptovaluta skattes dette normalt som inntekt. Det samme gjelder bedrifter.

Estland
I likhet med Slovenia har ikke Estland skatt på gevinst på kryptovaluta. Dersom en mottar lønn i kryptovaluta skattes dette som normal inntekt.

 

Mange land har signalisert at de avventer signaler fra EU-organer på både reguleringer og skatt på kryptovaluta. EU har vist initiativ til å få et mer felles regelverk, og det er trolig de vil ta store skritt mot dette i løpet av året.

 

 

Leave a comment