Et av områdene mange spår en lysende fremtid på for blockchainteknologi er innen shipping. Allerede ser vi gryende prosjekter ta form for å effektivisere sektoren.

Det danske kjempeselskaper Maersk – som driver internasjonal shipping – lanserte tidligere i år et samarbeid med IBM om et blockchainbasert prosjekt for å effektivisere shippingindustrien. Mange aktører ser fordeler blockchain kan bringe inn i shipping.

Med tilgang til transparente plattformer, hvor informasjonen kan være helt sikret i sanntid, ser Maersk for seg å revolusjonere shipping. I dag taper selskapene som frakter gods på havet enorme penger på tomgods. Containere som står tomme fraktes frem og tilbake over havene uten at det finnes et godt system for å forhindre dette. Dette fører til tapte penger, høyere kostander, men også en enorm miljøbelastning. Det finnes ingen plattform som muliggjør at shippingselskaper kan handle kapasitet av hverandre – dette kan blockchain endre.

Maersk og IBM håper på å få flere partnere på laget for å lage et helt økosystem for denne typen handel av shippingkapasitet. Samtidig øker det transparensen og forhindrer mulighetene for at data kan jukses med, ettersom blockchainteknologien desentraliserer informasjonen på alle brukerne – og ikke i en enkelt server.

Tungvinte systemer

Shippingindustrien i dag sliter også med enorme mengder byråkrati og papirarbeid. Det finnes papirer for salg,kjøp, havnedokumenter, dokumenter som sikrer eierskap til frakt og en rekke andre tungvindte systemer, som mange mener kan effektiviseres ved blockchainteknologi. Shippingindustrien er i dag helt avhengig av mye manuelt papirarbeid. Dette er dyrt og lite effektivt.

Et eksempel kan være dokumenter for lasting. Dette blir sendt fra redere, men må gjennom flere bankledd, før de kan bli godkjent. I mange tilfeller kommer skipene frem til lastestedet før dokumentene er godkjent gjennom de mange leddene, og må derfor vente utenfor havn før de kan gjøre arbeidet. Gjennom dokumenter på en åpen blockchain kan slike mellomledd effektiviseres – og i enkelte tilfeller fjernes. Dette effektiviserer hele næringen.

Les også: Blockchain skal stoppe sjømatsvindel

Et annet aspekt med shippingindustrien i dag er at svært mange containere fraktes tomme mellom havner. Dette fører til økt drivstofforbruk ettersom det tynger båten – uten noe nytteverdi i form av last. Dette er negativt for klimagassutslippene som i næringen er skyhøye fra de enorme lasteskipene. I tillegg taper shippingselskapene enorme summer.

Ved å kunne se hvilke selskaper som har kapasitet, og hvilke som har underkapasitet, i sanntid, kan shippingselskaper selge tjenester seg i mellom. Eksempelvis vil en slik plattform basert på blockchainteknologi gjøre det mulig for selskapene å tjene penger selv i perioder med få kontrakter, hvor de effektivt og åpent, kan leie ut sin kapasitet til selskaper som har tatt på seg for mange eller for store kontrakter.

Lager plattform for utveksling av kapasitet

Det danske selskapet Blockshipping har flere tidligere Maersk-ansatte på laget. De håper å kunne lansere plattformen Global Shared Container Platform(GSCP). Administrerende direktør for Blockshipping – Peter Ludvigsen – mener prosjektet kan spare industrien for 5,7 milliarder dollar årlig. Dette skyldes at opp til 30 % av containere ofte fraktes tomme.

Selskapet vil lansere en ICO for å hente inn kapital for prosjektet for å utvikle det de kaller delingsøkonomi i shippingbransjen. Det finnes over 27 millioner fraktcontainere i verden. Det er et enormt marked å ta for seg, men Ludvigsen mener de enorme besparelsene vil gjøre at aktørene strømmer til.

Les også: Debatt: Norge må regulere ICOer fornuftig

Plattformen vil fungere gjennom at selskaper registrerer sine containere på plattformen digitalt. Slik kan en se data i sanntid, samt det gjør mye papirarbeid overflødig fordi det vil være umulig å jukse – noe papirarbeidet i dag er skapt for å forhindre.

Plattformen tar også for seg betalinger gjennom smartkontrakter. Når en container er avlastet og oppdraget er fullført vil betalinger kunne gjøres automatisk uten en tredjepart som også trekker utgifter for shippingselskapene.

Selskapet har allerede hentet inn kapital fra noen private aktører og har også fått støtte fra det danske maritime fond. ICOen de vil lansere har som mål for å hente inn nærmere 25 millioner dollar i kapital. Dette skal hjelpe til ved å utvikle plattformen. I første rekke ønsker selskapet å lage en plattform for utveksling av containerkapasitet, men også et blockchainregister for eierskap til containere og betalinger gjennom smartkontrakter. ICOen vil være Ethereumbasert og åpner 15. april.

 

Leave a comment