New York-baserte Satis Group LLC har undersøkt alle ICOs med markedsverdi på over 50 millioner dollar. De konkluderer med at 80 % av alle ICOs er “scams” og viser til at kun 8 % av ICOs når børser.

Studien gjort av selskapet heter ICO Quality: Development & Trading. De klassifiserer ICOs i seks kategorier; Svindler, feilet, vekke/forsvunnet, nedadgående, lovende og suksessfulle. I rapporten skriver de; “Vi fant at rundt 81 % av alle ICOs er svindler, 6 % feilet, 5 % hadde forsvunnet/var vekke og 8 % er suksessfulle i ulik grad og handles på kryptobørser”. Satis Group LLC er et amerikansk rådgivningsselskap for ICOs.

Ifølge rapporten er en ICO klassifisert som svindel, prosjekter hvor de bak ikke har hatt intensjoner om å fullføre prosjektet med pengene hentet inn eller prosjekter hvor samfunnet rundt har endt opp med å konkludere med at det er svindel. Dette er en svært vag klassifisering, men det finnes ingen akademisk definisjon på dette.

En ICO som har feilet er ifølge rapporten en ICO som ikke har klart å samle inn nok kapital eller av andre grunner blitt lagt på is, men som av den grunn har refundert investorer. Vekke/forsvunnet er i rapporten klassifisert som en ICO som har klart å komme seg gjennom kapitalinnhentingen, men av ulike grunner ikke har klart å komme seg inn på en børs og nå er vekke eller ikke eksisterer lenger.

Rapporten tar for seg ulike kriterier for at en ICO kan bli kalt en suksess; at de har kommet seg gjennom finansieringsprosessen og blitt lansert på en børs, en fungerende protokoll og blockchain eller en egen plattform eller produkt, hadde et transparent prosjekt med åpenhet om planene videre og at de hadde en Github kode i minst tre måneder. Prosjektene som blir kalt for nedadgående har klart finansieringsprosessen og blitt lansert på en børs, men klarer bare å oppfylle en eller mindre av de resterende kriteriene. Dersom en ICO blir kalt for lovende i rapporten betyr det at de er godkjent på de grunnleggende kriteriene; at de har klart finansieringen og blitt lansert på børs – men også at de oppfyller to av de resterende kriteriene. Suksessfulle oppfyller alle kriterier.

Av alle ICOs rapporten tar for seg er kun 3,8 % klassifisert som sukessfulle. Omtrent 1,6 % er lovende og 2,8 % er nedadgående.

Selskapet uttaler at de vil gjøre nøyere studier av emnet og komme med flere rapporter.

Rapporten står i stor kontrast til en rapport om samme tema gitt ut av Massachusetts Institute of Technology(MIT). Rapporten heter  Initial Coin Offerings and the Value of Crypto Tokens. Den konkluderer med at mellom 5 % og 25 % av alle ICOs kan klassifiseres som svindel. Definisjonene på hva en svindel er skiller seg i de to rapportene.

Leave a comment