En av kryptovalutaenes mange store hindringer for allmenn bruk er at de klassifiseres som investerings- og formuesobjekt. I mange land betyr dette at et kjøp av en kaffekopp er en realisering av eventuell gevinst eller tap.

Enkelte land har gjort kryptovaluta til et lovlig betalingsmiddel, slik som Japan. Dette muliggjør det å kjøpe ordinære varer eller tjenester med kryptovaluta uten at det fører til en ekstra skattebyrde fordi det regnes som en realisering av gevinst. I Norge er svarene fra skattemyndighetene svært vage når det kommer til om kjøp med kryptovaluta gjelder som en realisering av gevinst. I Norge er kryptovaluta regnet som et formuesobjekt. Dette gjør at gevinst ved salg skal skattes 23 % som allminnelig inntekt. Dersom du kjøper en kaffe med dine Bitcoins er dette i realiteten en realisering av gevinsten eller tapet, men skattemyndighetene har sålangt ikke kommet med spesifikke regler på hva som gjelder i slike situasjoner.

I USA er eksempelvis kjøp med Bitcoin skattbart da det er en realisering av gevinst på et formuesobjekt. Dette er et stort hinder for allmenngjøring av betalinger med kryptovaluta da brukeren i tillegg til å måtte betale eventuelle andre avgifter, som merverdiavgift i Norge, må betale skatt for den eventuelle verdistigningen.

Tyskland endrer reglene

I Tyskland er kryptovaluta skattbart dersom det kjøpes og selges med fiat. Dette regnes da som et investeringsobjekt, og du må betale skatt på gevinsten. Nå endrer imidlertid den Europeiske stormakten reglene når realiseringen skjer gjennom kjøp av varer og tjenester.

Finansdepartementet i Tyskland gikk nylig ut og sa at kryptovaluta er fritatt for beskatning enn så lenge det brukes som et betalingsmiddel. Årsaken til at kjøp ikke vil skattelegges er at domstolen i den Europeiske Union i 2015 mente at kryptovaluta var et lovlig betalingsmiddel.

Domstolen mente også at inntekter fra mining ikke kan skattelegges.

Det er ventet at det i snar fremtid vil komme klarere regler fra EU når det gjelder skatteregler for kryptovaluta. Formuleringer i mange lands regler rundt kryptovaluta – inkludert EU – er svært vage og bærer ofte et preg av manglende klare regelverk. Dette kan også sies om Norge hvor skattemyndighetene jobber med et klarere regelverk.

Finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet sa i desember i et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg at hun avventer G20-møtet i Buenos Aires 19. og 20. mars når det kommer til reguleringer av kryptovaluta.

Senere denne måneden møtes sentralbanksjefene og finansministrene i G20-landene for å diskutere ulike temaer. Kryptovaluta og eventuelle reguleringer vil være et av temaene som vil bli diskutert, etter initiativ fra Tyskland og Frankrike.

Leave a comment