Europakommisjonen har inngått et samarbeid mellom 22 land for å utvikle blockchainteknologi i Europa.

Europakommisjonens digitaliseringsdag har ført til et samarbeid mellom hele 22 europeiske land – samarbeidet har som mål å utvikle blockchainteknologi i Europa. Ifølge en pressemelding kommisjonen slapp igår skal samarbeidet gjøre Europa ledende på blockchainteknologi og AI-teknologi. Dette skal skje gjennom utveksling og samarbeid på tvers av landegrenser.

Pressemeldingen forteller også at samarbeidet skal være en pådriver for å regulere teknologien etter europeiske standarder.

Europakommisjonen er et av de styrende organene i EU sammen med ministerrådet, Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd.

Kommissæren for digital økonomi og samfunn, Mariya Gabriel, fortalte igår om hvordan blockchainteknologi kan integreres innenfor nesten enhver sektor og bedre både effektivitet og sikkerhet. Under en pressekonfereanse uttalte hun følgende:

I framtiden vil alle offentlige tjenester bruke blockchainteknologi. Blockchain er en gyllen mulighet for Europa og våre medlemsland til å tenke nytt om sine informasjonssystemer, fremme tillit til systemer og sikkerheten for data, skape nye næringer og etablere nye områder for lederskap som vil gagne borgere, offentlige tjenester og selskaper.

Landene som har signert samarbeidsavtalen er Norge, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbrittania og Sverige. Alle EU-land og en rekke andre Europeiske land er invitert med i samarbeidet.

Europakommisjonen har tidligere også vært pådrivere for å utvikle blockchainteknologi i Europa. I februar lanserte Europakommisjonen European Blockchain Observatory and Forum. Til nå har Europakommisjonen spyttet inn over 80 millioner euro i blockchainprosjekter.

Leave a comment