Teknologi har drevet verden frem og vært et verktøy for å løse menneskers problemer til alle tider. Målet til teknologi har på et generelt grunnlag vært å gjøre menneskers tilværelse lettere og mer behagelig. All teknologi bygger på hverandre – for du hadde ikke hatt blockchainteknologi uten digitaliseringen og internett – likt at du ikke ville ha hatt internett uten datamaskinteknologi.

Blockchainteknologi tar for øyeblikket verden med storm. Dette skyldes de enorme bruksmulighetene. Blockchainteknologi er i bunn og grunn en ny måte å behandle, lagre og utveksle informasjon på – om det så er helsejournaler eller penger. Dette gjør blockchainteknologi svært universalt – i likhet med internett. Internett endret hvordan mennesker forholder oss til omtrent alt – og det endret måten en driver foretninger på idag. Det samme vil blockchainteknologi kunne gjøre. Selv om teknologien ikke er like inngripende og direkte rettet mot individet – vil blockchainteknologi ligge som en underliggende teknologi i mange sektorer og næringer i fremtiden.

Her er fem områder blockchainteknologi vil kunne endre:

 

Digital identitet

Makten over din personlige digitale data ligger idag svært sentralisert hos store aktører som Facebook og Google. I lys av Camridge Analytica-skandalen stiller mange seg spørsmål om hvordan de kan sikre sine personlige data på nett bedre. Blockchainteknologi kan være løsningen på dette. Idag har en svært liten oversikt over hvilke ulike aktører som sitter på din informasjon – og hvem som bruker den – og ikke minst hvorfor de bruker den.

Dersom en hadde en digital database basert på blockchainteknologi hvor en registrerte sin digitale identitet – og videre brukte den for å lage brukere på ulike sosiale medier og applikasjoner ville hver og en ha full oversikt og eierskap over sine data – og kanskje enda viktigere en oversikt over hvem som brukte den og til hva.

Demokrati og stemmegivning

Tilliten til demokratiet som samfunnsinstitusjon er svekket. I USA ble Donald Trump anklaget for å ha blandet inn Russland i valgkampen. I svært mange land ser vi at stemmegivning skjer dobbelt og at det jukses ved valg. Blockchainteknologi er en teknologi som fremmer tillit mellom folk. Dette er fordi dataen på en blockchain ikke kan endres uten ren konsensus blant brukerne.

Ved å skape stemmegivningsystemer på en blockchain trenger folk aldri å bekymre seg over at stemmen deres er blitt jukset med eller at valgresultatet er påvirket av feil.

Rettigheter til musikk og annet verk

Bransjer som musikk, fotografi og andre sektorer hvor en produserer digitale informasjonskilder sliter idag med at verkene deres blir spredd og delt uten rettigheter til det på nett. Det er vanskelig å spore hvem som gjør slikt og om det har blitt gjort. Blockchainregistere kan sikre eierskap til digital informasjon som bilder og musikk. I tillegg gjør det hele økosystemet mer transparent hvor hvem som helst kan se hvem som eier rettigheter  – og viktigst av alt – hvem som har brukt det. Slik kan du avdekke tyveri av digital informasjon.

Delingsøkonomien

Deilingsøkonomien – som i seg selv i utgangspunktet er en form for desentralisert økonomi – domineres idag har store sentraliserte aktører som AirBnB og Uber. Blockchainplattformer har muligheten til å fjerne disse mellomleddene og virkelig skape ekte delingsøkonomi.

Veldedighet

Organisasjoner som Røde Kors og UNICEF bidrar til livsviktig hjelp i mange områder. For å få dette til samler de inn enorme summer. Til nå har mange organisasjoner fått skarp kritikk for å ikke være helt åpen om hvor pengene går. I mange organisasjoner går svært mye penger til ansatte og administrasjon. En veldedighetsplattform ved bruk av blockchainteknologi kan sikre at organisasjonene som gjør dette viktige arbeidet blir mer transparente, og dermed kan de som bidrar velge hvem de vil støtte ut fra faktiske forhold i organisasjonene.

 

Leave a comment