Den siste uken har vært relativt stabil for kryptovalutamarkedet. Nyhetssjokket om Twitters annonseforbud har lagt seg.

Kryptomagasinet.no starter en ny artikkelserie hvor vi hver fredag slipper en analyse av markedet. Målet er å forklarer hvorfor prisene den foregående uken har beveget seg slik de har gjort og hva som kan påvirke priser fremover. Artikkelserien må ikke ses på som investeringsråd. Formålet er å forklare og analysere nyheter og hendelser i markedet og hvordan de har påvirket markedet den siste uken. Tallene vi bruker er alltid hentet fra Coinmarketcap.com slik dere kan forholde dere til kun en informasjonskanal på tall.

Vil du lese forrige ukes fredagsanalyse? Klikk på lenken.

Siden vi publiserte sist fredagsanalyse har markedet holdt seg realtivt stabilt, men er fortsatt i en nedovertrend. Kan den stadig større adopsjonen av blockchainteknologi gi et løft i prisene på sikt?

Forrige fredag var den samlede verdien til alle kryptovalutaer 264 milliarder dollar. I skrivende stund er den 248 milliarder dollar og ned 5,34 % siste uken. Vi ser den samme trenden som både forrige uke og ukene før det; Bitcoin sin markedsandel vokser. Den siste uken er dominansen til den største kryptovalutaen økt med 0,3 prosentpoeng – en økning på snaut 0,7 %.

Bitcoin er den siste uken ned fra 6740 dollar til 6724 dollar. Det er en nedgang på 1,74 % til tross for at prisen var over 7500 dollar på tirsdag. I likhet med forrige uke har denne uken også rammet Bitcoin Cash harderst av de ti største kryptovalutaene. Bitcoin Cash er ned nesten 14 %.

Det finnes imidlertid et lyspunkt blant de ti største. Stellar er opp nesten 5 % og handles i skrivende øyeblikk for 0,196 dollar.

Usikkerheten øker i aksjemarkedet

Den siste tidens aksjemarked har vært preget av stor usikkerhet på flere plan. I første rekke skyldes det den opptrappede handelskrigen mellom USA og Kina. I forrige uke skrev vi om hvordan en mulig handelskrig kan øke inflasjonen, og dermed gi incentiver for å kjøpe deflasjonsbaserte kryptovalutaer som Bitcoin. Dette er en teori som ikke kan testes, men som vil bli testet om de to største økonomiene i verden skal fortsette sitt uvennskap. Det er imidlertid ikke slik at en slik endring kan ses over natten, men på lengre sikt dersom inflasjonen vil øke.

VIX fear index er ytterligere opp denne uken. Indeksen representerer frykten i markedet, som for øyeblikket er svært høy sammenlignet med foregående år. Det er ikke bare handelskrig mellom USA og Kina som skremmer de tradisjonelle markedene, men også de enorme avsløringene av Facebook. De store teknologiselskapene sliter med omdømmet, selv om det har rammet Facebook hardest.

Kryptovalutamarkedet har en tendens til å oppføre seg ganske uavhengig fra aksjemarkedet, men mange vil hevde at de er konkurrerende til en viss grad. I likhet med at ulike råvarer som gull ofte fungerer som en trygg havn i usikre tider, vil mange hevde at kryptovaluta – da spesielt de deflasjonsbaserte i teorien kan ha samme funksjon. Det finnes mange perspektiver på dette. Mange vil hevde denne teorien er vås med tanke på at kryptovaluta er så langt fra stabile investeringsobjekter som du kommer.

Det kan bli spennende å se hvordan kryptovalutamarkedet kan reagere på en eventuell nedgang i aksjemarkedet. Siden kryptovaluta kom på markedet, først i form av Bitcoin, og i årene etter i form av hundrevis av ulike valutaer, har aksjemarkedets piler omtrent utelukkende pekt oppover.

Kan skattesjokk sende prisene ned?

En rekke analytikere og eksperter har hevdet at når amerikanerne får årets skatteregning kan vi fort få en nedgang i markedet. Dette skyldes at tusenvis av amerikanere vil skylde skatt på kryptovaluta. Trolig vil en del av disse pengene måtte hentes fra investeringer i kryptovaluta.

Sist ut er Tom Lee fra Fundstrat. Han hevder at amerikanere vil skylde totalt 25 milliarder dollar i skatt på kryptovaluta. Dette er en enorm sum tatt i betraktning av at markedet nå totalt sett er verdt 248 milliarder dollar. Innen 17. april må amerikanere betale tilbake på skatten. Han mener at for hver dollar som går ut i av markedet synker verdien på markedet et sted mellom 20-25 dollar. Det er et lett regnestykke å se at markedet kan få juling dersom mange er nødt til å selge seg ut for å dekke skatt.

En ting å følge med på kan være volumet av Tether i dagene før 17. april. Øker dette kraftig kan dette være et tegn på at mange selger seg ut for å ta ut penger. Samtidig må en ha i mente at Coinbase, som ikke bruker Tether, er den største plattformen i USA.

Twitternyhetene roer seg – kan økt adopsjon skape prisøkning?

Uken har ikke vært preget av store regulatoriske nyheter – hverken med positivt eller negativt fortegn. Forrige uke var markedet preget av at Twitter føyde seg inn i rekken av store nettplattformer som forbyr reklamering for kryptovalutarelaterte ting.

Selv om markedet har vært i en negativ trend helt siden toppen rundt nyttår fortsetter blockchainadopsjonen i riktig retning. En rekke selskaper, men også land, ser mulighetene i blockchainteknologi. Det er vanskelig å måle adopsjon av blockchainteknologi og kryptovaluta, men vi kan se en trend hvor både myndigheter og selskaper ønsker å ta i bruk teknologien i større grad.

Dette er positivt for kryptovaluta – da de representerer teknologien – selv om de på langt nær er innblandet direkte i de fleste blockchainprosjekter. Adopsjon av blockchainteknologi vil kunne sette kryptovaltua på dagsorden og forhåpentligvis skape oppgang på lengre sikt.

 

Leave a comment