Blockchainteknologi spiller en stor rolle i utviklingen av hele økosystemer basert på AI-teknologi. 

Verdens teknologiske utvikling kan virke overveldende, og kanskje er den det også. Målet til det meste av ny teknologi har vært å gjøre menneskers liv enklere og effektivisere vår tilværelse – med en baktanke om å tjene penger såklart. Enkelte vil hevde at teknologien utvikler seg for raskt. Et digitalisert samfunn hvor selvutviklende – og tenkende roboter utfører stadig flere prosesser i samfunnet er kanskje nærmere enn mange tror – eller ønsker å tro.

AI-teknologi – eller Artificial Intelligence – som det heter – har muligheten til å vri store deler av samfunnet på hodet. Det er viktig å være kritisk til teknologiutviklingen, men på generelt grunnlag kan vi si at verdens teknologiutvikling i stor grad har gjort menneskers liv bedre. Samtidig er det noe eksistensielt med AI-teknologi – som også har blitt popularisert gjennom film og TV. Ikke-biologiske ting som kan tenke for seg selv på et høyt nivå – utvikle seg selv – og ikke minst gjøre dette på egenhånd kan virke skremmende – men mest av alt utrolig spennende.

Blockchainteknologi er en utrolig universal teknologi. Teknologien har mulighet til å reformere de fleste sektorer hvor det håndteres data og informasjon om noe slag. Ved første øyekast kan teknologien virke kjedelig – da den i bunn og grunn bare er en ny måte å behandle informasjon på, men kan få selv den minst teknologiinteresserte til å sperre opp øynen om de ble klar over potensialet til blockchain.

Ønsker du å lese mer om blockchainteknologiens inntog i ulike næringer?

Slik skal amerikanske myndigheter få slutt på slavearbeid i drikkevarenæringen ved bruk av blockchain.

Shippingindustrien tenker nytt ved bruk av blockchainteknologi.

Blockchainteknologi skal stoppe sjømatsvindel

Mer effektive blockchains ved hjelp av AI

Blockchainteknologi og AI-teknologi er kanskje de to mest spennende teknologiområdene som utvikles idag. Felles for begge deler er at de kan konkurrere ut godt etablerte businessmodeller og revolusjonere store deler av samfunnet – og sammen gjør de hverandre sterkere.

AI-intelligens kan hjelpe på flere områder for å utvikle og effektivisere blockchainteknologi.

Strømbruken innen mining er skyhøy – og øker. Dette er et stort problem og er ødeleggende for ryktet til kryptovaluta generelt sett. AI har muligheten til å effektivisere strømbruk på mange plan. DeepMind AI har på Google sine datasentre laget datasett og algoritmer for å forutse temperaturer og styre kjøling deretter. Slik har de klart å redusere energibruken med hele 40 %. Datasentre til all slags bruk trekker utrolig mye energi. Høyt strømforbruk gir myndigheter påskudd for å skulle innføre tiltak som ikke gagner kryptovalutas utvikling. Her har AI et potensiale til å gjøre strømbruken mer levelig.

Grunnet den underliggende blockchainteknologien i alle kryptovalutaer er selve nettverket ekstremt vanskelig å skulle hacke, men de ytre systemene som ulike børser og kryptolommebøker har svakheter. AI-teknologi har gjort enorme fremskritt de siste årene for å kunne hjelpe til med å bedre sikkerhet i ulike digitale systemer. Det samme kan AI gjøre for å bedre sikkerheten i ytre systemer og applikasjoner tilknyttet kryptovaluta. Det ville styrket tiltroen til kryptovaluta. En ting er selve valutaen, men for å få økt adopsjon må folk føle seg trygge på at deres valutaer er trygge der de lagrer dem.

Analyseselskapet Deloitte estimerte i 2016 at det kan koste opp mot 600 millioner dollar dersom alle transaksjoner i verden skulle skje på en blockchain. Enkelte øyner mulighet for at AI-teknologi kan effektivisere dette. Et intelligent system kan regne ut hvilke noder som har størst sannsynlighet for å gjennomføre en enkelt transaksjon raskest og deretter delegere oppgaven til den. I et smart system ville de nodene som ikke ble tildelt jobben kunne “gi opp” å ta jobben og dermed spare elektrisitet. Dette er såklart hypotetisk, og det er langt frem til noe slikt er mulig, men AI har potensiale til å kunne klare slike komplekse oppgaver.

Desentralisert intelligens

Blockchain gir mulighet til å interaktere i sanntid og utveksle informasjon. Dette gjør at AI-agenter koblet mot en blockchain kan interaktere med hverandre, utveksle informasjon og datasett og dermed gjøre seg selv smartere. Det finnes ulike modeller for dette. Enten gjennom å bygge et økosystem med AI-agenter som sammen lærer av hverandre og utveksler datasett seg i mellom – eller gjennom å lage markedsplasser hvor mennesker kan kjøpe datasett og utvikle sine AI-agenter på en desentralisert plattform. En blockchainplattform styrker tilliten mellom AI-maskinene dersom de kan utveksle informasjon og kommunisere innenfor trygge og sikre rammer.

Vi har alle tenkt over scenarioet hvor AI-agenter tar over ulike funksjoner mot menneskers vilje. Selv om et slikt scenario kan virke som hentet ut fra en dårlig SciFi-film er det ikke et umulig scenario. Blockchainplattformer kan hindre dette. Dersom datasettene roboter skal utføre er kodet i en smartkontrakt, vil det være umulig for AI-agenten å utføre annet enn hva smartkontrakten forteller den. Dette er blant annet bevist gjennom DAO-plattformen.

Blockchain kan styrke effektiviteten til AI-agenter. Dette er mulig blant annet fordi en blockchain gjør systemet de opererer på sikrere. Et sikrere system kan gi bedre læring, og ikke minst mulighet for mer trening.

SingularityNet er et av blockchainprosjektene som jobber med desentralisert kunstig intelligens. Deres mål er å skape en blockchainplattform hvor ulike AI-agenter kan interaktere, kommunisere og kjøpe datasett av hverandre for å styrke deres intelligens. Prosjektet har som mål å allmengjøre AI og gjøre det mer tilgjengelig enn idag. Samtidig gir det at en kan selge datasett incentiver for bedrifter til å slippe teknologien deres på markedet slik det kan brukes av flere aktører. Kryptovalutaen til SingularityNet heter AGI.

Det levner liten tvil om at blockchain og AI-teknologi kan gå hånd i hånd – og styrke hverandre. Til tross for at de to teknologiene kan virke som to motpoler rent teknologisk – hvor du har AI som i all hovedsak utvikles i lukkede siloer – og blockchainteknologi som promoterer desentralisering – kan forholdet være symbiotisk. Begge to kan styrke hverandre begge veier.

Leave a comment