Alle ønsker å spytte inn pengene sine i det neste store innen kryptovaluta. ICOs er startfasen for de fleste kryptovalutaer – og er dermed høyrisikable investeringer. Dette bør du tenke gjennom og vurdere før du kaster penger etter et prosjekt.

Svært mange ICOs har vist seg å være tull – og til og med svindel. Enhver person kan skrive et såkalt white paper – eller en foretningside – og lage en nettside tilhørende med fancy ord og effekter. Dette tilfellet ser vi ofte i ICO-verden. Før du velger å investere i ICOer er det en rekke ting du bør sjekke og tenke gjennom.

Hva er en ICO?

Forkortelsen står for Initial Coin Offering. Det kan på mange måter sammenlignes med en emisjon av aksjer. Et selskap kommer med en forretningside, men trenger kapital for å gjennomføre den. Istedenfor å selge aksjer i selskapet gir de ut en token eller kryptovaluta. Du kan gjerne sammenligne dette med en eierandel i prosjektet. ICOer er unike i den grad at de tilbyr småinvestorer en tidlig i inngang i start-ups eller nye prosjekter. Det er en form for crowdfunding – bare gjennom kryptovaluta.

ICOer er et relativt nytt fenomen. Faktum er at de fleste ICOer aldri blir en suksess – i likhet med at de fleste start-ups innen ordinære bedrifter vil gå dukken innen få år etter oppstart gjør ICO-prosjekter det samme. Dette gjør at ICOer er svært risikable å investere i, men igjen kan de gi store gevinster.

ICOer har blitt notoriske som fallgruver for investorer. I de fleste land er ikke ICOer regulert – og terskelen for å lage en er lav – mens terskelen for å klare å gjennomføre prosjektet har vist seg å være vanskeligere. For mange har ICOer blitt et verktøy for raske penger. Populariteten til kryptovaluta har økt dramatisk på kort tid – og alt koblet til det har opplevd enorme prosentvise oppganger i verdi. Det skal immidlertid mer til enn et white paper til for å lage det neste store innen kryptovaluta. Her er noen råd på veien for å finne gode prosjekter – og for å skjønne hvilke du bør styre unna.

Hva skal prosjekte gjøret og løse?

ICOer er i likhet med andre start-ups avhengige av å ha en klar plan for hva som skal utføres – og eventuelt hvilke problemer de skal løse. Ideen bak ulike ICOs ligger alltid åpen i et white paper. Ulike kryptovalutaer løser ulike problemer. Bitcoin er et digitalt betalingsmiddel og en “store of value” som fjerner mellomleddet som banken representerer. Ethereum skaper digitale avtaler – eller smartkontrakter som det heter – som er raske, sikre og effektive og fjerner mellomleddet i ulike avtaler som eksempelvis en advokat vanligvis vil stå for. Monero sikrer digitale betalinger som er helt anonyme. Alle valutaene har en funksjon og løser et problem. Dette må ICOen du investerer i også gjøre.

En ICO er ikke nødvendigvis en kryptovaluta som har som funksjon å fungere som et betalingsmiddel. De fleste ICOs representerer en Decentralized Application(DAPP). Du må vurdere hvorvidt denne applikasjonen løser et problem eller en oppgave – og om du tror det er gjennomførbart. Du må også stille deg selv spørsmålet om hvorvidt applikasjonen forbedrer eventuelle eksisterende kryptovalutaer eller produkter – og ikke minst om løsningene eller produktene innen samme område som ikke er basert på blockchainteknologi kan gjøre det samme.

En rekke kryptovalutaer har som mål å løse de samme problemene. Du bør finne ut hva det er som gjør at ICOen du vurderer å spytte penger i kan gjøre dette bedre – og har de virkelig en mulighet til å konkurrere mot allerede etablerte prosjekter?

Et annet aspekt må være om du tror at produktet eller løsningen ICOen skal levere virkelig har et marked. Blockchainteknologi konkurrerer mot allerede etablerte og solide foretningsideer. Selv om det er bred enighet om at blockchainteknologi kan forbedre svært mange områder – så er ikke det dermed sagt at en kan implementere blockchainteknologi innen alt og håpe og tro at det blir gull og grønne skoger. Finnes det virkelig et marked for produktet eller tjenesten ICOen skal levere? Og er det mulig å få en stor brukermasse?

Det er kritisk for mange ICOer å få samarbeidspartnere tidlig. Finn ut hvem de planlegger å samarbeide med, eller rette seg mot. Sjekk at dette er solide og gode selskaper og kontakt dem gjerne for bekreftelse på at det er et reelt samarbeid. Det finnes mange ICOer som har listet opp samarbeidspartnere som i realiteten ikke har vært innblandet – eller som bare har vært diffuse kontakter i prosjektet.

Disse spørsmålene bør du stille deg selv:

 • Hvilke problemer løser ICOen?
 • Vil den forbedre den eksisterende løsningen/produktet?
 • Vil løsningen/produktet kunne konkurrere mot allerede etablerte prosjekter?
 • Finnes det et marked for løsningen/produktet og en stor nok potensiell brukergruppe?
 • Virker prosjektet realistisk rent teknologisk – og er det gjennomførtbart?
 • Har prosjektet samarbeidspartnere – og er dette solide partnere som kan hjelpe prosjektet frem?

Hvem står bak prosjektet?

I en ny dokumentar på Netflix med navn “The China Hustle” kan en se hvordan det store inntoget av kinesiske selskaper på de amerikanske børsene som Nasdaq viste seg å være en bløff. Selskapene som allerede fra børslistingen var rene luftslott manipulerte tall og aksjekjøperne gikk rett på. I realiteten var selskaper med børsverdi på mange milliarder omtrent ikke-eksisterende og bløffer. Dette ble avslørt da ulike folk besøkte fabrikker og selskapene i Kina for å avdekke hvordan selskapene svindlet folk.

For å gjennomføre et ambisiøst blockchainprosjekt krever det smarte hoder. ICOer har et team som jobber og utvikler konseptet til ferdig tjeneste eller produkt. Vanligvis er det listet opp hvem teamet består av – er det ikke det bør du aldri investere penger i ICOen. Sjekk opp de ansatte på plattformer som LinkedIn og se at kredibiliteten deres er i orden. Det er utrolig viktig at menneskene som skal forvalte pengene dine frem til et ferdig produkt er dyktige og har kunnskap på området de skal arbeide med.

Vurder hvorvidt prosjektet har dyktige folk innen ulike viktige segmenter ved å utvikle produktet slik som gode tekniske utviklere og markedsføringsansatte. Et bredt team med folk fra ulik bakgrunn er alltid en fordell.

Det er ikke bare teamet som er viktig for en ICO. Sjekk ut om de har et bra “Community” på plattformer som Reddit og Telegram. Har ICOen en stor følgerskare som følger utviklingen i prosjektet og stiller kritiske spørsmål er dette et sunnhetstegn. En stor følgerskare signaliserer ikke bare at mange har stor tro på prosjektet – men gir også grunnlag for “watchdogs” som vil følge nøye med på utviklingen og vil kunne stille kritiske spørsmål til teamet underveis.

Disse spørsmålene bør du stille deg selv:

 • Har teamet smarte hoder og en diversifisert gruppe ansatte med god kunnskap innen mange felt?
 • Kan personer i teamet vise til tidligere prosjekter eller arbeid de har gjort?
 • Stemmer opplysningene de har oppgitt om de enkelte i teamet ut fra søk på eksempelvis LinkedIn?
 • Har ICOen et aktivit community som følger opp utviklingen og er kritiske?

Finansiering og struktur

ICOer har dessverre vært brukt som et verktøy for å hente enorme mengder kapital til prosjekter hvor teamet bak aldri har hatt en intensjon om å levere et produkt. Blockchain og krypto har fått en enorm oppmerksomhet de siste årene. Selskaper som har lansert kryptoprosjekter har gått til himmels på børser uten å levere noe som helst produkt. Det har holdt å gi ut en pressemelding som omtaler kryptovaluta eller blockchain. Det samme gjelder for ICOer. De nevnte kriteriene over er viktig å vurdere – men det finnes flere skjær i sjøen. I likhet med at børsnoterte selskaper som har koblet seg mot blockchain har oppnåd uforholdsmessige oppganger på børsen, klarer ICOer det samme. Som nevnt over er det enkelt å publisere et spennende white paper på en fancy nettside. Det er forsåvidt også enkelt å lage en kryptovaluta – det krever ikke de enorme kunnskapene. Å lage et bra produkt gjør derimot det.

Her kommer det et dilemma. Et selskap er avhengig av pengene de henter inn under en ICO for å levere et bra produkt, men det finnes etterhvert enormt mange eksempler på ICOer som har hentet inn langt mer penger enn hva som har vært nødvendig. Motivasjonen? Å tjene penger selv. De fleste ICOer tar en prosenandel av inntektene i sin egen lomme. Det er ingenting feil at noen tjener penger på en ICO, men grådighet er noe en skal passe seg for i dette markedet.

Se om ICOen har lansert en plan for hva pengene skal brukes til – og hvorfor. Det er suspekt om ICOen henter inn en enorm sum uten å ha en plan for dette. Kombinert med en høy avgift som teamet tar bør få varsellampene til å lyse.

En indikator på at prosjektet er bra er om det er såkalt VC-kapital investert. VC står for Venture Capital. Dette er penger fra erfarne investorer og kan være et tegn på at prosjektet er lovende. Finn ut hvem som har investert i ICOen utover vanlige personer dersom mulig.

Det er viktig at det er en klar struktur i prosjektet. Et bra tegn er at teamet har en detaljert kalender med målfrister de planlegger å holde. Da snakker vi ikke om datoer for når ICOen starter og avslutter – men datoer for fremgang i ulike deler av prosjektet. Det er også viktig at ICOen har gode informasjonskanaler til investorene – som Twitter og Telegramgruppe. Vær oppmerksom på hvor mye selvskryt prosjektlederene gir. Det er som regel ugler i mosen dersom de skryter uhemmet av prosjektet sitt uten reell grunn. Vi snakker her om fin-techutviklere ikke klovner på et sirkus.

Les retninglinjene kritisk og legg merke til detaljer.

Enda en ting som bør undersøkes er hva som skjer med pengene som er spyttet inn dersom det ikke blir noe av prosjektet. Er alt tapt, eller vil investorene bli refundert? Dette er en trygghet – selv om det ikke betyr at du kan tape alt. Når tokenen eller kryptovalutaen lanseres på børs kan den fortsatt stupe i null, men en garanti om penger tilbake dersom prosjektet strander gir deg en trygghet – og ikke minst ICOen en seriøsitet. Ethvert ordentlig selskap ville refundert penger dersom de ikke kan levere tjenesten eller produktet de har lovet – det samme bør gjelde ICOs.

Disse spørsmålene bør du stille deg selv:

 • Hva skal kapitalen brukes til – og kommer dette klart frem?
 • Henter ICOen inn en sum som er realistisk ut fra hva de skal gjøre?
 • Har prosjektet profilerte investorer eller VC-kapital innblandet i bildet?
 • Tar teamet bak uforholdsmessig mye penger selv fra prosjektet?
 • Har prosjektet en klar struktur med kalenderfrister for ulike mål?
 • Stiller ICOen noen garantier i tilfelle islegging til investorer?

 

Slik ser mange ICO-svindler ut

Kriteriene og spørsmålene listet opp over skal gi en god pekepinn på om prosjektet er seriøst eller ikke. Og til en viss grad om det er en potensiell gullgruve – selv om dette aldri er en garanti. Det finnes allikevel en del tegn du bør se etter som får varsellampene til å lyse i retning svindel.

ICOers relativt uregulerte natur skaper en stor arena for folk som er ute etter pengene dine – og ikke så mye mer. Det er en del tegn vi ser igjen for ICOs som er rene svindler. Dersom ICOen ikke oppgir hvem som står bak og opplyser om teamet skal du aldri investere i den ICOen. Det er en fallgruve du ikke vil bevege deg mot. Dessverre er de fleste svindlere smartere enn som så og legger gjerne ut et troverdig white paper og beskrivelse av teamet.

Et faresignal er dersom ICOen lover gull og grønne skoger fra dag en, gjerne med garantert gevinst eller lignende. Et annet tegn er dersom de presser på for at du skal investere her og nå.

Ta gjerne en prat med noen i teamet. Det er alltid en fordel dersom du vurderer å investere i en ICO. Da vil du fort få greie på om personene har greie på det de holder på med. De fleste vil være åpen for kontakt fra potensielle investorer. Still gjerne kritiske spørsmål, og dersom du har kunnskapen til det – kjør på med tekniske spørsmål for å befeste tilliten til at de faktisk har greie på blockchainteknologi og prosjektet de skal sette i gang med.

Ofte vil et enkelt søk på Google hjelpe deg langt på vei. De fleste ICOer vil bli omtalt på forumer som Reddit hvor du kan lese andre personer meninger om prosjektet.

Amerikanske myndigheter har laget en liste over ting en bør være oppmerksom på for å avdekke ICOs som er svindel.

 •  “Garantert” høy gevinst
 • ICOer som tar kontakt med deg uten at du har bedt om dette for å få deg til å investere
 • For bra til å være sant
 • Press på kjøpe mye og med en gang
 • Ulisensierte selgere

Du kommer langt med god fornuft, men mange i denne bransjen er dyktige. Vær kritisk til det du leser om prosjekter på ulike nettforumer og Twitter. Det kan være svindlerne som utgir seg for å være ordinære folk.

Dette er spørsmålene du bør stille deg:

 • Virker white paper, kilder og team troverdige?
 • Gir ICOen lovnader som ikke er mulig å garantere for – som garantert gevinst?
 • Har ICOen kontaktet deg uten at du har bedt om det – gjerne med et press for å investere?

Mange fallgruver – store gevinster

ICOer er høyrisikable investeringer. Investeringsmåten gir ordinære småinvestorer en ny måte å investere i start-ups uten en høy terskel. Hvem som helst kan starte en ICO med lovnader om store gevinster – men få klarer det faktisk. Flere studier har avdekket at få ICOer faktisk når markedet – og at mange dessverre bukker under av ulike årsaker. Det er kritisk for ICOer å komme seg på børs for å få likviditet i handel. Først da er det realistisk at prisene på tokenen eller kryptovalutaen vil øke i verdi.

Les også: Studie: 8 % av ICOs når børser og 81 % er svindler

Til gjengjeld kan ICOer gi store gevinster om en treffer riktig. En ting å merke seg er at svært mange ICOer har en tendens til å falle i verdi i det de lanseres. Først når prosjektet blir mer allment kjent og listet på børser vil verdien vokse – om du er heldig.

Det gode og gamle investeringsrådet om å ikke investere mer enn du har råd til å tape gjelder særlig for ICOer. Vær kritisk til hva du investerer i, og tenk godt gjennom spørsmålene over. Dersom du ikke klarer å få gode svar på alle spørsmålene bør du gjerne avstå.

 

 

 

Leave a comment