DLT – Distrubuted Ledger Technology – har en ideologisk forankring bak seg. Åpenhet, frihet og demokrati.

Det vil være riktig å ideologisere ulike teknologier. Tanken og funksjonene bak ulike teknologier har ofte et større mål enn bare det tekniske. Det ligger tanker og ideer bak – og de vil såklart formes etter hvordan mennesker tar i bruk teknologien.

Blockchainteknologi og DLT bærer kan defineres som en demokratisk teknologi. Sentralisering av informasjon gjør idag at færre og færre, men større og større, selskaper sitter på utrolig mye makt. En blockchain derimot, må ikke nødvendigvis være eid av noen. Informasjonen som flyter frem og tilbake – og lagres – på en blockchain er felleseie. Dette skaper naturligvis store utfordringer, som da det ble funnet barnepornografi på Bitcoin sin blockchain. Nye teknologier vil alltid ha store utfordringer i starten, men også skape grunnlag for innovasjon og nye ideer.

Blockchainteknologi kan gi til nå lukkede systemer mer tillit. Dette er fordi blockchainteknologien sikrer eierskap til alle som er en del av nettverket. Dette åpner opp for mer transparente systemer. Et eksempel kan være ulike verdi- og produksjonskjeder. Du sitter med svært lite innsikt i hvordan råvarer er utvunnet, hvordan varen er produsert- og av hvem som forbruker idag. Blockchainteknologi fremmer ærlighet – fordi det er umulig å skulle endre informasjonen uten et “demokratisk vedtak”. Dersom varer som blir produsert blir en del av en blockchain sikrer det forbrukerne full insikt. Det er noe alle forbrukere fortjener, men som er vanskelig å realisere idag uten å ta i bruk blockchain. Teknologien har mulighet til å hindre utnyttelse av arbeidskraft i utviklingsland og vise at varer er produsert bærekraftig dersom verdi- og produksjonskjeder blir en del av en blockchain. Dette flytter makt fra produsenter til forbrukere. Det gir muligheten til å velge varer ut fra mer enn pris og kvalitet. Produksjonsnæringen burde fremme bruken av blockchain – for de allerede ærlige aktørene vil tjene på dette. De som skjuler seg bak dagens teknologiske mangler vil tape.

Et annet eksempel er sosiale medier. Facebook-skandalen er neppe den siste av sitt slag fra de store aktørene innen internett og sosiale medier. Dine personlige data blir solgt og utnyttet av selskaper – enten for å tjene penger på deg – eller enda mer skremmende; for å påvirke demokratiske valg slik vi har sett de siste ukene. Blockchainteknologi kunne hindret skandalen – og at folk ble utnyttet uten at de var klar over det. Dersom din personlige informasjon på sosiale medier var del av en blockchain kunne dette hindret at selskaper brukte informasjonen din. Du ville i det minste vært klar over det, nettopp fordi DLT fremmer transparens for informasjon og data.

I en rekke land ser vi hvordan myndigheter misbruker skattebetalernes penger for egen vinning. I en rekke afrikanske land ser en stadig eksempler på hvordan høytstående myndighetspersoner stikker av og stjeler folkets midler. Statlige pengesystemer som fungerer på en blockchain kan hindre dette og skape full åpenhet om pengebruk. Det gjør at folk kan se hvor og når penger gikk. Blockchainteknologi flytter makten til folk – og hindrer sentralisering av både makt og penger. Dette er noe som gagner den vanlige mannen i gaten og skåner folk mot overgrep fra myndighetene.

Blockchainteknologi fremmer åpenhet og demokratiske prosesser. Dette er mulig fordi alle eier informasjonen. Ærlige aktører og ærlige myndigheter har ingenting å tape på å ta i bruk blockchainteknologi – tvert om. Det vil kunne styrke tilliten til både markedet og myndigheter. Det er noe forbrukere og borgere fortjener. Desentralisering er fremtiden og en del av et teknodemokratisk paradigmeskifte. Den raske teknologiutviklingen vi ser idag må gå i riktig retning – og flytte mer makt fra store aktører tilbake til folk flest.

Leave a comment