Det mangler ikke med advarsler om kryptovaluta og tilknytting til kriminalitet. En rekke politikere følger med på kryptovaluta med argusøyne og bekymrer seg for at det skal bli brukt til hvitvasking – til tross for at kontanter flyter fritt uten samme bekymringer.

I skriftlige spørsmål sendt til finansminister Siv Jensen (FRP) i Stortinget mangler det ikke på bekymring over at kryptovaluta kan brukes til kriminalitet. Det er liten tvil om at kryptovaluta er blitt brukt for å hvitvaske penger, men hvordan stiller det seg i forhold med kontanter – det mest anonyme betalingsmiddelet vi har?

Spørsmålene sendt inn fra stortingsrepresentantene vitner om liten forståelse for relasjonen kryptovaluta har til kriminalitet. Kryptovaluta blir som regel omtalt som “Bitcoin”. Dette til tross for at studier kan vise til at Bitcoin i veldig liten grad blir brukt til hvitvasking eller annen kriminalitet. Til dette formålet foretrekker kriminelle “privacy-coins” som Monero og Zcash.

I januar stiller Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (SP) et spørsmål i forhold til regulering av “Bitcoin-fenomenet” til finansminister Siv Jensen. Han henviser til at Sør-Korea skal innføre “et system der handel med kryptovaluta blir registrert og mulig å spore.”. Dette er en misforståelse fra Senterpartiets stortingsrepresentant og vitner om liten forståelse for blockchainteknologi og kryptovaluta generelt sett. Sør-Korea innførte reguleringer hvor alle som handler kryptovaluta blir bedt om å registrere seg med ekte navn på sine tradingprofiler på børser. Dette er ikke det samme som et system der handel blir registrert eller mulig å spore.

Dersom du handler kryptovaluta under ekte navn gjør ikke det at det er mulig å skulle spore transaksjoner mellom ulike wallets slik stortingsrepresentanten virker til å tro dersom du eksempelvis bruker Monero eller Zcash.

Videre begrunner Gjelsvik spørsmålet sitt med følgende; “…Bitcoin reiser en rekke problemstillinger, blant annet kan det være et egnet verktøy i forbindelse med terrorfinansiering, skatteunndragelse, hvitvasking og annen kriminell virksomhet… Det har også potensiale til å utfordre nasjonalstatenes kontroll over det finansielle systemet og dets stabilitet, noe som også har sikkerhetspolitiske implikasjoner… Bitcoin-fenomenet minner dessuten fra norske småspareres ståsted om et pyramidespill”.

Til tross for uttalelsene til Gjelsvik er han medlem av et parti som har stilt seg svært kritisk til å utfase kontanter – det mest utstrakte verktøyet for både terrorfinansiering, skatteunndragelse, hvitvasking og annen kriminell virksomhet om en skal se på reelle tall. Han går til og med så langt at han kaller kryptovaluta for et pyramidespill. Å trekke paraleller mellom kryptovaluta og pyramidespill vitner igjen om manglende forståelse for både kryptovaluta og hva pyramidespill er for noe. Det er urovekkende å se landets fremste representanter med ansvar for å forvalte regelverket rundt kryptovaluta ikke har en grunnleggende forståelse for temaet.

I en interpellasjon til Stortinget fra Emilie Enger Mehl (SP) kommer de samme misforståelsene frem. Hun hevder blant annet at det er umulig å se transaksjoner gjort med Bitcoin. Hele og halve poenget med Bitcoin er at transaksjoner er offentlige og konfirmeres og lagres som alles eie. Igjen viser en stortingsrepresentant lite forståelse for teknologien og de ulike valutaene. Mehl er også fra Senterpartiet som har tatt kampen for å bevare kontanter.

Hvor trykker egentlig skoen? Det er liten tvil om at kryptovaluta er blitt brukt for hvitvasking og annen kriminalitet – i likhet med penger generelt sett. Burde stortingsrepresentantene se nærmere på kontanter som de tappert forsvarer istedenfor å fokusere på kryptovaluta som de fleste studier viser representerer en brøkdel av hvitvasking?

En studie fra EU antyder ihvertfall at representantene fra Senterpartiet burde se nærmere på kontanter.

EU-rapporten konkluderer med at bruk av kryptovaluta i kriminalitet er “relativt sjeldent”. Rapporten mener at hovedsynderen for transaksjoner gjort innen kriminelle grupper og for å hvittvaske penger i aller største grad er kontanter. I rapporten står følgende; “few investigations have been conducted on virtual currencies which seem to be rarely used by criminal organizations. While they may have a high intent to use due to VCs characteristics (anonymity in particular), the level of capability is lower due to high technology required.

I februar slapp politimyndighetene i Japan en rapport om hvitvasking i 2017. Der kommer det frem at det ble rapportert 669 tilfeller hvor kryptovaluta var innblandet i hvitvasking. Totalen for rapporteringer om hvitvasking var derimot 400.000 i 2017. Tallene viser altså at kun 0,16 % av rapporterte tilfeller av hvitvasking var relatert til kryptovaluta.

Tallene taler i mot Senterpartiets stortingsrepresentanter som går svært langt i å mistenkeliggjøre over 200.000 nordmenn som eier kryptovaluta. Hvitvasking gjennom kryptovaluta bør så klart hindres, men skal en se på reelle tall burde fokuset til representantene være på kontanter. Språkbruken og mistenkeliggjøringen til Senterpartiets representanter vitner ikke bare om liten kunnskap om kryptovaluta og blockchainteknologi generelt sett, men også liten forståelse for den faktiske situasjonen rundt hvilke betalingsmidler som blir brukt til hvitvasking og kriminalitet.

Det er lite trolig at Gjelsvik ville spurt finansministeren samme spørsmål om kontanter, selv om alle fakta på bordet taler for at han burde gjøre det. Inntil det skjer bør stortingsrepresentanten sjekke sine fakta og få en bedre forståelse av både kryptovaluta og pengestrømmen innen kriminalitet generelt sett.

 

Illustrasjonsbilde: Stortinget.no

Leave a comment