Norwegian-gründer Bjørn Kjos og svigersønnen Lars Ola Kjos satser på blockchainteknologi med det nye selskapet deres Norwegian Block Exchange.

Stadig flere selskaper med mål om å befeste seg i det voksende markedet for blockchainteknologi vokser frem. Nå starter Bjørn Kjos og svigersønnen opp et nytt norsk initiativ gjennom start-upen Norwegian Block Exchange. Det er svigersønnen, Stig A. Kjos-Mathisen, som er satt til å lede selskapet.

Det er Dagens Næringsliv som først melder om saken. I en epost til avisen skriver Kjos-Mathisen; “Norwegian som gruppe vil utforske og ta i bruk potensielle muligheter som ligger i blokkjede- og ledger-teknologien”.

Foreløpig er det familien Kjos som eier selskapet, men det er aktuelt at Norwegian kommer inn som hovedeier senere. Et av områdene selskapene vil se på er hvordan blockchainteknologi kan implementeres i luftfartsbransjen. Kjos-Mathisen forteller at de ser for seg at blockchainteknologi vil gjøre store endringer i hvordan luftfartsnæringen opererer på mange plan – blant annet hvordan ulike flyselskaper interagerer med hverandre.

Observatoriet Invest er eid av flere familiemedlemmer og er foreløpig eiere av selskapet. Norwegian Block Exchange skal ifølge Kjos-Mathisen jobbe tett med Norwegian og deres Reward-program.

For litt siden annonserte Air Asia-eieren et lignende initiativ. Han ønsker at det hutigvoksende billigselskapet skal lansere en egen ICO og ser for seg at blockchainteknologi kan revolusjonere luftfart på mange områder. Også han nevner deres egen form for reward-program for et område blockchainteknologi kan implementeres.

Her kan du lese om Air-Asia og deres mål om å lansere en ICO.

Fotorettigheter: Norwegian

Leave a comment