Det vakte sterke reaksjoner i kryptomiljøet da bitcoinhandler Sturle Sunde fra Florø ble nektet bedriftskonto i Nordea. I dag var første dagen av rettsaken mellom Sunde og banken.

Bakgrunnen for rettsaken er at Sturle Sunde, som driver nettstedet Bitmynt.no ønsket å opprette en konto for et aksjeselskap. Han ble nektet dette av banken på bakgrunn av at bedriften drev kjøp og salg av kryptovaluta. Nordea begrunnet dette med at de måtte få avklart at Bitmynt drev innenfor gjeldende hvitvaskingsregler.

Siden til Sunde kan ved første øyekast virke enkel, men har vært første stoppested for å kjøpe kryptovaluta for mange nordmenn. Helt siden 2010 har Sunde kjøpt og solgt Bitcoin på siden sin. I en artikkel fra februar på E24.no forteller han at han har tjent over en million kroner på handel av Bitcoin. I løpet av en dag selger og kjøper han gjerne med opp til 50 personer forteller han ti E24.

Sunde har hatt kundeforhold til Nordea, men etter at Kripos hevdet at siden hans ble brukt som vekslingstjeneste for handel av illegale rusmidler og var en fare for hvitvasking, valgte Nordea å avslutte kundeforholdet. Dette førte til at Florø-mannen gikk til søksmål mot banken.

Sunde krever å bli behandlet likt med andre aksjeselskaper, og ønsker derfor å ha rett til å opprette en konto for aksjekapital, samt utføre vanlige banktjenester.

Nordea på sin side har hevdet at de har full rett til å nekte Bitmynt AS kundeforhold på bakgrunn av at handelen er uregulert og at banken ikke har mulighet til å spore transaksjonene.

Nordea negative til kryptovaluta

Banken har i sin begrunnelse lagt til grunn at Kripos hevdet at tjenestene Bitmynt tilbød sine kunder var bakgrunn for transaksjoner mellom kriminelle koblet til narkotikahandel.

Nordea, som er nordens største bank, har tidligere inntatt en negativ holdning til Bitcoin og kryptovaluta. I januar la banken ned forbud for alle ansatte å handle Bitcoin og andre kryptovalutaer. Dette begrunnet de den gang med at de digitale valutaene var uregulerte og var en betydelig risiko for kriminelle forhold.

Etter å først ha nektet for at et forbud for bankens ansatte fantes, innrømte Nordea at et slikt forbud hadde vært operativt lenge. Banken mener det er deres rett å nekte ansatte å investere i spekulative investeringsobjekter med høy risiko.

Første dag i retten

Søksmålet har vært oppe i Oslo tingrett i dag, og saken vil pågå imorgen også. Rettsaken som er den første av sitt slag i norsk rett har blitt viet stor oppmerksomhet.

Sunde har på sin side argumentert for at forbudet fra banken er fånyttes og at argumentasjonen deres ikke holder vann fordi han ikke skulle opprette en konto for direkte kjøp og salg av Bitcoin, men kun en konto for aksjekapital. Han hevder også at banken ikke klarer å argumentere for hvorfor det er en større hvitvaskingsrisiko ved hans transaksjoner enn ved andre ordinære transaksjoner.

Begge sider har lagt vekk på ulike vurderinger fra politimyndigheter som omtaler Bitcoin – i svært forskjellig tone. Retten vil avgjøre om Nordea har juridisk grunnlag for å stenge Sundes konto og nekte han å opprette konto for aksjekapital til Bitmynt.

Sundes advokat mener at Nordeas påstander om at Bitcoin kan knyttes til hvitvasking og terrorfinansiering ikke holder mål. Han mener det ikke finnes faktagrunnlag for en slik påstand.

– Risikoen knyttet til bitcoin er ikke så stor at den forsvarer å nekte oppretting av et kontoforhold etter finansavtaleloven, sa advokaten til retten.

Blant annet trekker Sundes advokat frem et sitat fra E24 hvor politiadvokat Richard Beck Pedersen uttaler at han heller vil se kontanter forsvinne enn at Bitcoin gjør det.

– Jeg synes ikke bitcoin fortjener et ensidig kriminelt stempel. Personlig vil jeg heller se fysiske kontanter forsvinne enn bitcoin, sa politiadvokaten den gangen.

Tilbake tordnet Nordeas advokat at det var stort belegg for å si at kryptovaluta er nært knyttet til risiko for hvitvasking. Blant annet trekker bankens advokat frem en presentasjon om Bitcoin laget av kripos hvor de fordeler Bitcoineiere i følgende fire grupper; Spekulanter, kriminelle, programmerere og liberale. Advokaten argumenterte også med bruken av Bitcoin på det mørke nettet – selv om det er mange år siden Bitcoin var det foretrukkene betalingsmiddelet for ulovlige varer på nett.

Sundes advokat tilbakefeiet beskyldningene om at Bitcoin er utstrakt på det mørke nettet. Han viste til rapporter som forteller at kun 1 % av transaksjoner blir på det mørke nettet skjer med Bitcoin. Dette sier han er fordi kriminelle har forstått at Bitcoin ikke er så anonymt som mange vil ha det til.

Svein Ølnes som har master i digitale valutaer vitnet i retten. Han hevder at Nordea overdriver når de mener at Bitcoin er helt anonymt. Dette beviste han med å forklare hvordan blockchainteknologien fungerer. Sunde hevder også at det bare er en myte at Bitcoin er helt anonymt, slik banken fortalte i retten.

En annen som vitnet på Sundes side var Sylvia Johnsen. Hun har tidligere jobbet med hvitvasking i Nordea. Hun mener Sunde har stor kompetanse innen fagfeltet, og at han godt kjenner til kundene sine og hva de holder på med. Hun hevdet at grunnen til at banker er negative til kryptovaluta er fordi de er en trussel mot dem selv. Dette argumenterte hun for med å trekke frem Nordeas egne driftsresulateter som har vært nedadgående de siste årene.

Morgendagen vil gi flere svar

Det var en innholdsrik dag i retten. Spørsmålet retten vil behandle er i bunn og grunn ikke om Bitcoin blir brukt til hvitvasking og terrorfinansiering, men hvorvidt banken har juridisk grunnlag til å nekte Sunde kontoer til hans virksomhet.

Dette er den første rettsaken og søksmålet av sin art i Norge. Svært mange selskaper som er knyttet til kryptovaluta har blitt møtt med stengte dører i norske banker. Felles er bekymringen for hvitvaskingspotensialet til de digitale valutaene.

Når retten heves imorgen vil dette kunne være utslagsgivende for hvordan norske banker vil måtte forholde seg til lignende saker i fremtiden.

Kryptomagasinet vil følge opp med utviklingen i retten imorgen.

 

1 Comment

  • Odd Sigve Tengesdal
    Posted 20. april 2018 01:12 0Likes

    Selvfølgelig er de negavtive til crypto…

Leave a comment