Enkelte land har innført politiske vedtak for å fremme kryptovaluta og blockchainteknologi. Slik går verdens foregangsland på blockchain og kryptovaluta frem for å få industrien til å vokse.

 

Verdens land har veldig ulik tilnærming til kryptovaluta og blockchainteknologi. Noen land har gått så langt at de har innført forbud mot ICOs og kryptovalutaer, slik som Bangladesh og Ecuador. Andre land, som Singapore og Sveits, har derimot tatt til seg teknologien og prøver å utvikle den på mange plan for å utvikle en ny næring i landene.

Spania ønsker å ta ledertrøyen i Europa

Tidligere på året kom det frem at Spania ønsker å skape et godt grunnlag for blockchainteknologi og bedrifter som tar i bruk dette gjennom skattekutt for start-ups som opererer innen dette feltet. De ønsket også å innføre reguleringer som normaliserer ICOs som en måte å hente inn kapital for bedrifter, men samtidig gjennom reguleringer sikre investorer mot svindel og useriøse prosjekter. Målet deres er å invitere blockchainbedrifter inn i varmen, men samtidig stille krav slik de luker ut prosjektene som ikke har sin livsrett og dermed også sikre investorer.

Teodoro Egea, mannen med ansvar for å utvikle regelverket, mener blockchainteknologi bør fremmes innenfor mange sektorer. I et intervju med Bloomberg i februar trekker Egea frem helsesektoren og finans. Han mener blockchainteknologi har mulighet til å ikke bare skape en ny næring i landet, men også forbedre og effektivisere omtrent alle sektorer.

Sveits vil bli en “kryptonasjon”

Et annet Europeisk land som ligger milelangt frempå på blockchainteknologi er Sveits. I likhet med Spania er målet deres å bli et samlested for blockchainindustrien hvor den relativt fritt kan utvikle seg og skape et kunnskapssamfunn for teknologien i landet. Myndighetene har svært aktivt tilrettelagt for industrien i landet. I Sveits finner du “Crypto Valley”, en organisasjon og sammenslutning av innovative blockchainbedrifter. Organisasjonen er uavhengig, men har mottatt støtte fra myndighetene i landet. ICOs har blitt en relativt utstrakt måte for start-ups å hente kapital i Sveits. Forrige måned uttalte finansministeren i Sveits, Johann Schneider-Ammann, at landet skulle gå fra å ha “Crypto valley” til å bli en kryptonasjon.

Istedenfor frykten for kryptovaluta vi ser i mange land, inkludert i Norge, har Sveits aktivt tatt tak for å fremme og normalisere næringen i landet og få den voksende industrien blockchainteknologi representerer inn under samme rammer som ordinære bedrifter.

I februar la finansmyndighetene i alpelandet frem et regelverk og en guide for bedrifter som ønsker å ta i bruk ICOs for å hente kapital. Dette er det første av sitt slag hvor myndigheter i et land aktivt lager et rammeverk som skal oppfordre bedrifter til å ta i bruk ICOs.

Bystaten Singapore vil bli Asias fintech-hovedstad ved å satse på blockchain

Singapore er Sør-øst asias rikeste land om en måler per innbygger. Landet har lenge vært et samlested for banker, shippingsselskaper og teknologiutviklende bedrifter. De siste årene har også bystaten med sine 5,6 millioner innbyggere satset tungt på blockchain og kryptovaluta. Til tross for en del skepsis mot kryptovaluta i statsapparatet, har Singapore lagt til rette for selskaper som vil utvikle blockchainteknologi.

Landets myndigheter med deres sentralbank i førersetet har også startet opp prosjektet “Ubin”. Prosjektet har samlet et konsortium av finansinstitusjoner, blockchainselskaper som R3 for å jobbe med et Proof-of-concept for å bedre betalinger og transaksjoner innen bank- og finansnæringen ved bruk av blockchainteknologi. Prosjektet har som mål å være et pilotprosjekt for å også se på hvordan blockchainteknologi kan implementeres og dermed forbedre og effektivisere en rekke områder.

Ikke bare ønsker Singapore at prosjektet skal føre til teknologiske nyvinninger, men også skape grunnlag for et sunt regualtorisk rammeverk som kan formidles internasjonalt. Finansmyndighetene i landet har tidligere sagt at “[Blockchainteknologi, red.anm.] kan gjøre transaksjoner og prosesser innen finans mer transparente, sterkere og billigere”.

Sopnendu Mohanty, mannen med ansvar for fintech innen pengemyndighetene i Singapore, har tidligere sagt at reguleringer for kryptovaluta og blockchainteknologi må utformes for å fremme industrien innenfor trygge rammer fremfor å skulle løpe fra den i uberettiget frykt. Det har også vært snakk om å opprette en statlig kryptovaluta på Ethereums blockchain.

Dubai vil bli verdens første smart city basert på blockchain

Dubai er gjerne mest kjent for ekstravagante bygninger og rike mennesker, men det lille kongeriket tar også sikte på å utvikle byen i en mer teknologisk retning og bli en så kalt “smart city” ved å ta i bruk blockchainteknologi.

Myndighetene i landet har startet flere prosjekter for å få dokumenter som helsejournaler, politirapporter med mer inn på blockchainer. Dette sikrer dokumentene mot hacking og juks. Myndighetene ønsker også å forbedre en rekke områder ved å bruke smartkontrakter slik som skattebetaling, lisenssystemer og andre papirkrevende områder det offentlige har ansvar for. Innen 2020 ønsker Dubai at det meste av slike tjenester skal være basert på smartkontrakter.

Under Unblock Blockchain Forum i januar sa Aisha Bin Bisher, kvinnen med ansvar for å utvikle blockchainteknologi i Dubai, at blockchainteknologi vil forbedre byen på mange måter. Hun avslørte også at Dubai holder på å utvikle rundt 20 blockchainapplikasjoner som skal effektivisere ulike deler av det offentliges oppgaver, deriblant transport- og kollektivsektoren.

Flere og flere land ser blockchainteknologiens enorme potensiale

En av årsakene mange trekker frem når en skal forklare hvorfor så utrolig mange land ikke satser på blockchainteknologi er koblingen mot kryptovaluta. Frykten for teknologien stammer fra frykten mot kryptovalutaer i seg selv. Samtidig ser vi en normalisering av blockchainteknologi i mange land – uavhengig av kryptovaluta.

Kina har lenge vært negative til ICOs og prøvd å begrense handel av kryptovaluta, men har sperret øynene opp for blockchainteknologi. Landet har startet flere initiativer for å utvikle næringen i det folkerike landet. I USA har myndighetene nylig startet på sitt første blockchainsamarbeid noensinne. Det er med Coca Cola for å prøve å begrense bruken av tvungent arbeid i levrandørindustrien for drikkevarer.

En hel rekke store internasjonale selskaper interesserer seg også mer og mer for teknologien. Noe av det unike med blockchainteknologi er hvordan det kan brukes innenfor omtrent alle sektorer og næringer – og til mye forskjellig. I dagens digitaliserte samfunn handler svært mye om informasjon og data – og der er blockchain relatert, fordi det gir mulighet til å både lagre og utveksle informasjon og data – enten i form av penger eller dokumenter – på en ny, tryggere og billigere måte.

Leave a comment