Den mye omtalte rettsaken mellom Sturle Sunde fra Bitmynt og Nordea endte i bankens favør.

Banken har nektet Sturle Sunde å opprette konto for aksjekapital til vekslingstjenesten sin. De begrunner det med at de ikke har oversikt over hvem Sunde selger og kjøper Bitcoin fra – og at det dermed er en stor fare for at tjenesten blir brukt til hvitvasking av penger.

Nektet konto – saksøkte Nordea

Sakens kjerne er at Stule Sunde gjennom Bitcoin-vekslingstjenesten hans Bitmynt.no ble nektet konto i den skandinaviske banken. Nordea har på sin side argumentert for at det ofte er opp til 1400 transaksjoner gjennom Sundes konto i måneden tilknyttet kjøp og salg av kryptovalutaen. Dette skjer uten at Sunde krever at kundene legitimerer seg.

Les også: Slik endte første dag i retten for Bitmynt-Sturle

Nordea har tidligere inntatt en relativt negativ holdning til Bitcoin og kryptovaluta – blant annet gjennom å nekte ansatte å eie dem. Sunde som hadde kundeforhold i banken ble nektet å opprette konto for aksjekapital til Bitmynt. Dette gjorde at han saksøkte banken. Dommen i Oslo Tingrett har falt og gir Nordea medhold i sitt syn på saken. Sturle Sunde har gitt signaler om at han vil anke saken.

Retten begrunner i dommen at det ikke er knyttet noen tvil til at Bitcoin har en høy risiko knyttet til hvitvasking av penger – selv om det i størst mulig grad blir brukt til legitime forhold.

Retten mener derfor at Nordea har sin fulle rett til å nekte Sunde kundeforhold i banken. Dette begrunner de med at loven sier at banker har rett til å avslutte kundeforhold dersom transaksjoner er knyttet til kriminalitet – selv om det ikke foreligger noen beviser på at Sundes tjenester har blitt brukt til kriminelle tjenester.

Under rettsaken ble Sunde spurt ut om hvordan han foretar kvalitetskontroller og sørger for at han ikke kjøper eller selger Bitcoin til folk med hensikt om å bruke de til kriminelle forhold. Sunde mente at han gjennom flere år hadde tilegnet seg god kunnskap om kundene sine og dermed lett kjente igjen mistenkelige forhold. Retten mente at dette ikke var gode nok rutiner og ga Nordea medhold i at kundeforholdet deres med Sunde utgjør en risiko for at de ikke kan klare å følge opp hvitvaskingsloven.

I en kommentar fra Sunde og Bitmynt sier han at han vil anke dommen. Han reagerer på det han kaller for et næringsforbud mot Bitcoin. Han hevder han har fulgt hvitvaskingsloven og mener det er feil at han taper når han ikke er mistenkt for noen kriminelle formål.

Les også Kryptomagasinet.no sin kommentar om rettsaken: Historien vil gjenta seg – Nordea bør håpe på tap i retten

 

Leave a comment