Bidra

Kryptomagasinet.no ønsker å bidra til debatt om et av Norges raskest voksende interessefelt. Vi tar gjerne i mot kommentarer og leserinnlegg fra våre lesere.

Alle leserinnlegg må markeres med fullt navn. Send gjerne et portrettbilde med leserinnlegget. Kryptomagasinet forbeholder seg retten til å avvise leserinnlegg som kan ses på som reklame for en bestemt kryptovaluta, selskap eller lignende, samt markedsanalyser dersom forfatter ikke har kunnskaper som tilsier denne typen analyser. Vi vil også ha mulighet for å gjøre redaksjonelle endringer i leserinnlegg som å rette skrivefeil eller korte ned tekst dersom leserinnlegget er for langt.

Leserinnlegg kan sendes på mail til mail@kryptomagasinet.no.